El dilluns 11 d’abril, el ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar una moció presentada pel grup municipal socialista relativa al futur hospital Josep Trueta que s’ha de construir a tocar del Santa Caterina, bàsicament al terme municipal de Salt amb una part més petita al terme de Girona. La moció va ser aprovada amb els vots de tots els grups de l’oposició (PSC, Guanyem, Ciutadans i no adscrit). L’equip de govern (Junts i ERC) hi va votar en contra.

Què proposa la moció? Bàsicament, tres coses:

Primer: Que la Generalitat faci un estudi tècnic que analitzi i valori la ubicació dels diversos edificis que hauran de conformar el nou parc de salut i que tingui en compte i prioritzi l’interès públic de l’actuació, els criteris d’eficàcia mèdica i assistencials, la connectivitat entre el nou Hospital Trueta i l’Hospital Santa Caterina per poder actuar com a Campus de Salut únic segons el protocol signat el seu dia entre aquesta institució i els ajuntaments de Salt i Girona. Que l’estudi contempli la manera que les instal·lacions es puguin realitzar amb les menors afectacions urbanístiques d’elements catalogats, entre altres raons per no retardar més un projecte del que fa temps que se’n parla. Demana també que l’estudi estigui enllestit en un termini màxim de tres mesos.

Segon: la moció posa especial èmfasi en què Santa Eugènia i Can Gibert, que tenen la densitat de població més alta de la ciutat, més que qualsevol altre barri, no perdin més espai verd. Per això, en aprovar la moció, el Plenari de l’Ajuntament es compromet a no afectar les zones verdes d’aquest sector i a mantenir les existents.

Tercer: planteja la necessitat (i aquest punt és importantíssim) que s’iniciïn les converses i negociacions necessàries amb les institucions supramunicipals implicades i amb els diversos grups d’interès per tal de «garantir la conservació del nivell d’activitat social, econòmica i prestacional al nord de la ciutat» quan el nou Trueta entri en funcionament. És a dir, posar negre sobre blanc a quins usos i necessitats de la ciutat i les comarques es destinarà l’edifici del vell Trueta quan deixi de tenir les funcions actuals.

Val a dir que aquell mateix dilluns es va presentar una moció idèntica a l’ajuntament de Salt i, ves per on, allà es va aprovar per una majoria contundent de pràcticament tots els grups del consistori, Junts i ERC inclosos. Només Vox no la va secundar.

Per què no van votar a favor la moció, doncs, els grups de l’equip de govern de Girona? Sembla que podria tractar-se d’un problema de gelosia entre municipis veïns. L’alcaldessa Madrenas, que en el seu moment volia tant sí com no que el nou hospital es construís a Girona (havia proposat el sector de Domeny), ara pretén que almenys algun dels edificis que conformaran el nou campus de salut estiguin situats en el terme municipal de Girona. No ha parat de maniobrar fins aconseguir fer canviar en primera instància el projecte inicial i desplaçar alguns equipaments més cap a l’est. És a dir, a Girona. El que passa és que aquesta pretensió crea molts problemes i no en resol cap, més enllà de satisfer en part somnis megalòmans. És evident que si aquest canvi tirés endavant, el projecte s’encariria de manera substancial per les indemnitzacions que s’haurien de pagar a les dues masies catalogades amb valor històric i paisatgístic (Can Bellsolà i Can Sureda), que quedarien afectades. Retardaria considerablement l’execució de les obres com sigui que els propietaris afectats no accepten l’expropiació i han dit per activa i per passiva que acudiran als tribunals. Per tant, més enllà de l’encariment, hi hauria retards importants que es poden i s’han d’evitar. Afectaria, a més, de manera molt seriosa, el corredor hidrològic de la riera Masrocs (no vull ni pensar els requeriments i mesures que imposaria l’ACA!). I el més important, hipotecaria terrenys qualificats de zona verda i d’equipaments que caldria requalificar com a urbanitzables per poder compensar els propietaris de les masies afectades. Això en una zona necessitada tant d’equipaments com d’espais verds és realment greu.

Però per si no fos prou, resulta que aquesta pretensió de traslladar edificis més cap a l’est només per acontentar Girona (és un dir), contradiu els requeriments tècnics i hospitalaris més elementals que aconsellen que els equipaments del nou Trueta i els de Santa Caterina estiguin propers, davant per davant l’un de l’altre, per tal d’optimitzar serveis complementaris i estalviar trasllats als usuaris. No hi ha cap tècnic ni professional sanitari que vegi bé les modificacions que proposa l’alcaldessa de Girona. El propi doctor Brugada, impulsor i defensor des del començament d’aquest gran centre de salut, ha manifestat abastament el rebuig a aquesta proposta, i tant ell com altres col·legues han argumentat els molts desavantatges i inconvenients que el canvi suposaria.

Es tracta, doncs, de no encarir ni endarrerir més aquest projecte només per satisfer unes ànsies de capitalitat mal entesa. Es tracta de fer cas als veïns de Santa Eugènia i de Can Gibert i de no coartar les seves esperances ni les seves necessitats de zones verdes. Es tracta d’escoltar els diversos professionals de l’àmbit sanitari que saben com s’han de fer les coses perquè rutllin bé. Es tracta, en definitiva, d’escoltar i fer cas de l’exposició de motius i les raons expressades en les mocions aprovades pels plens de Salt i de Girona. Tot el que no sigui això, són raons egoistes i deliris de grandesa que només posen pals a les rodes a un projecte supramunicipal important, engrescador i necessari. Esperem que el govern de la Generalitat sabrà el paper que ha de jugar.