Un consell assessor format per una quinzena d'expertes i experts guiaran el Departament de Salut per introduir la perspectiva de gènere en les polítiques sanitàries. L'obectiu de la conselleria, segons va detallar la consellera Alba Vergés, és «lluitar contra les desigualtats de gènere, causades sobretot per factors socials i estereotips, que també es troben, com en tota la societat, en el nostre sistema sanitari». Salut es vol fixar en tots els àmbits, des de la pràctica clínica fins a les relacions laborals del propi sistema, i, durant la constitució de l'òrgan aquest dimarts, va posar com a exemples les diferències entre homes i dones a l'hora de diagnosticar malalties com l'infart o la depressió o l'abordatge de l'endometriosi, la malaltia ginecològica més freqüent però «absolutament invisibilitzada».

El Consell Assessor de polítiques de gènere en salut vol «aportar expertesa» i «donar eines» al Departament per introduir mesures que permetin eliminar les desigualtats per raó de gènere en el sistema sanitari. «Introduir aquesta perspectiva permetrà millorar la salut no només de les dones, sinó de tota la població», va destacat la consellera.

Formen el consell catorze experts en perspectiva de gènere de diferents àmbits que van des de la medicina, la infermeria, la bioètica i la pediatria fins a especialistes en mutilació genital femenina, violència masclista i professionals que han treballat amb persones trans, així com de l'àmbit acadèmic i jurídic. Presideix el consell Elena Carreras, cap d'Obstetrícia i Ginecologia Reproductiva de l'hospital Vall d'Hebron i presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia.

Factors socials i biològics

L'òrgan es reunirà cada tres mesos i contempla la possibilitat de crear grups de treball temporals. Les seves funcions seran guiar en aspectes científics, professionals, ètics i socials amb incidència sobre les polítiques de gènere; proposar actuacions per a l'abordatge de les desigualtats i assessorar en polítiques de gènere en salut que s'estiguin desenvolupant.

Com a exemple de la necessitat d'actualitzar les guies de pràctica clínica amb perspectiva de gènere, Vergés va destacar que, tot i que la prevalença d'infart de miocardi és menor en les dones i que per això és una malaltia que moltes vegades s'associa amb els homes, la taxa de mortalitat és superior en elles.

Aquest risc superior de morir entre les dones que pateixen un infart de miocardi es deu a factors biològics però també socials, segons Salut. De mitjana, les dones són més grans que els homes i tenen més problemes de salut que poden ocultar els símptomes i agreujar-los. Com a factors socials, les dones tarden més a demanar ajut quan tenen un infart perquè no en reconeixen els símptomes que són descrits des d'un model androcèntric que dificulta també als professionals fer un diagnòstic precoç. El diagnòstic tardà i la complexitat més elevada comporta que quan les dones arriben als centres, se'ls practiquin menys angioplàsties ja que és massa tard per obtenir benefici de la tècnica.

Vall d'Hebron va presentar a principis de maig un estudi liderat per Antonia Sambola i amb la participació de diversos centres de l'Estat que mostrava que la taxa de mortalitat en dones amb infart doblava la dels homes (18% i 9%, respectivament). La doctora Sambola va apuntar directament a factors socials i va posar de manifest que les dones aguanten més els símptomes, que moltes vegades es confonen amb altres causes, com l'ansietat, i els minimitzen.

Un altre cas destacat per la consellera és el de la depressió i ansietat. «Les dones estan més diagnosticades de depressió perquè suporten unes càrregues més fortes dins la societat i els homes estan infradiagnosticats perquè se suposa, per estereotips de gènere, que no haurien de poder caure en depressió, però la realitat no és aquesta», va afirmar.

Vergés també va exposar les dificultats per diagnosticar l'endometriosi, que afecta una de cada deu dones i és la malaltia ginecològica més freqüent. La consellera va recordar que fa uns mesos van impulsar un nou model per millorar-ne el diagnòstic.