20 de abril de 2020
20.04.2020
Diari de Girona

Els nens podrien estar protegits del coronavirus per les seves infeccions respiratòries freqüents

Les infeccions que habitualment pateixen a l'hivern, podrien augmentar els seus nivells d'anticossos

20.04.2020 | 21:44
Una dona controla si un nen té febre | ShutterStock

Les freqüents infeccions respiratòries que pateixen els nens durant l'hivern podria ser una de les explicacions per les que aquest grup poblacional té un menor risc de contraure el nou coronavirus o, si s'infecten, que la simptomatologia sigui més lleu.

Així es plasma en una nova actualització de l'informe cientificotècnic de el Ministeri de Sanitat en la qual es mostra que les infeccions respiratòries pot fer que els nens tinguin majors nivells d'anticossos que els adults davant els virus.

A el mateix temps, el sistema immune d'aquesta població es troba en desenvolupament i podria respondre de diferent manera que els adults davant diferents patògens. Una altra de les explicacions, segons Sanitat, és la possibilitat que els nens siguin menys sensibles a la infecció pel nou coronavirus pel fet que la maduresa i funcionalitat de l'ACE2 podria ser menor en ells.

D'altra banda, el departament que dirigeix  Salvador Illa assenyala en l'informe que els nens podrien estar més protegits davant del contacte amb persones malaltes en estar atesos a casa, especialment durant el confinament.

En el brot de la Xina es va observar una taxa d'atac molt baixa en menors de 18 anys, encara que en els estudis de contactes es van detectar de forma freqüent. Entre 44.672 casos confirmats a la Xina, només 416 es van detectar en nens de 0 a 9 anys (0,9%) i 549 en nens de 10-19 anys (1,2%).

A Espanya, les dades són superposables, ja que de 113.407 casos analitzats, 168 (0,1%) tenien menys de dos anys, 64 (0,1%) entre 2-4 anys i 303 (0,3%) entre 5 i 14 anys. En un inici es va estimar que la taxa d'atac en nens era menor, si bé en un context amb baixa transmissió comunitària, en què es va realitzar un estudi de 1.286 contactes amb PCRs seriades independentment dels símptomes, es va observar que els nens eren tan susceptibles a la infecció com els adults.

En concret, en aquest treball les taxes d'atac en nens de 0-9 anys i 10-19 anys van ser de 7,4 i 7,1 per cent respectivament, comparats amb taxes de 6 per cent i 4,9 per cent en els grups de 30-39 anys i 40- 49 anys, sense que hi hagi diferències significatives entre els grups.

Quadre clínic "molt més lleu"


"El que sí que sembla clar en totes les sèries és que els nens desenvolupen un curs clínic molt més lleu, ja que a la Xina només 2,5 per cent i 0,2 per cent dels menors detectats van desenvolupar malaltia greu o crítica", informa Sanitat, per destacar que la clínica lleu o absència de símptomes en nens s'observa fins i tot amb càrrega viral alta i, fins i tot, en presència d'alteracions radiològiques importants.

A més, en una sèrie de 2.143 casos pediàtrics amb Covid-19 a la Xina corrobora les observacions anteriors i van suggerir que la gravetat és major a menor edat, encara que en la sèrie es van incloure casos confirmats i sospitosos, el que no permet diferenciar entre el nou coronavirus i altres processos. Aquests casos severs i crítics van ser més freqüents en el grup de casos sospitosos que en el d'confirmats quedant-se sense determinar si tots van ser deguts a el nou coronavirus.

A Espanya, s'ha publicat una sèrie de 365 nens amb sospita d'infecció pel nou coronavirus, que van acudir a 30 hospitals de la Comunitat de Madrid, dels quals 41 van ser positius, sense observar-se diferències entre nens i nenes. La mitjana d'edat entre els positius va ser 1 any, dels quals 25 (60%) van ser hospitalitzats, quatre (10%) van ingressar a l'UCI pediàtrica-quatre (10%) van necessitar suport respiratori.

Així mateix, el 67 per cent dels casos positius no presentaven malalties cròniques de base i només un cas dels que van necessitar suport respiratori tenia una condició prèvia de risc. Cap pacient va morir, i la clínica de presentació inicial va ser una infecció respiratòria de tracte superior (34%), febre (27%), pneumònia vírica-like (15%), bronquiolitis (12%), símptomes gastrointestinals (5%), pneumònia bacterial-like (5%) i asma (2%).

En relació a l'tipus de manifestacions clíniques, de laboratori i radiològiques de la població infantil amb Covid-19, una revisió sistemàtica que inclou 38 estudis amb 1.117 pacients reclutats, suggereix que difereixen davant l'observat en la població general i suggereixen que la febre i els símptomes respiratoris no haurien de considerar entre els símptomes indicatius del COVID-19 en nens. Només un 47,5 per cent van presentar febre i al voltant de la meitat van ser lleus Informació científica-tècnica.

"Això podria portar a una infraestimació de casos ja que alguns no complirien les definicions de cas per a la realització de proves diagnòstiques. Algunes dels aspectes que es discuteixen com a possibles factors que podrien fer que la clínica a la població infantil sigui més lleu es basen en la resposta immune d'aquesta població i en l'exposició a virus", conclou Sanitat en el document.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit