Un estudi realitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), ICTA-UAB, CREAF i el departament de Geografia de la UAB, ha caracteritzat la química forestal de l'aire que existeix per sota la copa dels arbres en un alzinar mediterrani. Partint de la base que quan s'està en contacte amb el bosc s'experimenten efectes positius en la salut humana a nivell cardiovascular, immune, respiratori, nerviós, fisiològic i psicològic, l'estudi determina que les persones que caminen per alzinars a l'estiu estan subjectes a una major absorció potencial de substàncies cap al torrent sanguini, especialment a primera hora del matí. En un comunicat, el CTFC destaca que l'estudi obre un nou marc de recerca en els boscos mediterranis.

Les substàncies que alliberen les plantes per sota del nivell de la copa dels arbres s'anomenen monoterpens i els serveixen com a mecanisme de defensa contra herbívors i d'adaptació al medi. Entre els seus efectes més estudiats, destaquen les propietats antiinflamatòries, neuroprotectores i antitumorogèniques.

En l'estudi es determina que els monoterpens guarden una forta relació amb la temperatura de l'aire, la radiació solar i la humitat relativa de l'aire. Les concentracions obtingudes en la recerca on ha participat el CFTC són similars o majors que en d'altres estudis que han demostrat la relació entre aquests compostos i la salut de les persones, no només en el laboratori sinó també en el bosc.

La investigació s'ha publicat a la revista 'International Journal of Environmental Research and Public Health.