03 de maig de 2018
03.05.2018

Blanes obre una consulta pel Reglament d'Ús de les Zones d'Esbarjo per a Gossos

La ciutadania podrà fer aportacions per a la normativa definitiva fins el pròxim 1 de juny

03.05.2018 | 18:48
El parc per a gossos de Quatre Vents

Ajuntament de Blanes ha obert aquest mes de maig un procés de consulta perquè els ciutadans puguin fer aportacions en relació al Reglament que s'està elaborant d´ús dels Espais Públics Urbans habilitats per als gossos a la localitat.

A finals del passat mes de març es va constituir la Comissió Redactora de l´avantprojecte del reglament de funcionament de les àrees d´esbarjo per a gossos. El grup de treball està format per representants dels diferents grups polítics, així com per tècnics de l´Àrea de Medi Ambient.

Segons ha informat avui el consistori, les persones que hi vulguin participar tenen tres opcions: la primera és enviant un correu electrònic indicant el nom i cognoms i DNI, o bé el nom i NIF de l´entitat a qui es representa; la segona possibilitat és presentant una instància a l´Oficina de l´AMIC, als baixos de l´Ajuntament de Blanes; i la tercera omplir un formulari.

El termini per participar i fer aportacions acabarà l'1 de juny, quan s´analitzaran totes les propostes per estudiar si s´incorporen al reglament definitiu. Fins el moment, a Blanes hi ha en funcionament dues àrees d´esbarjo per a gossos, als barris de Mas Moixa i Quatre Vents. Mentre no s´aprovi la normativa definitiva, a l´entrada dels dos espais s´hi ha penjat cartells temporals amb tres indicacions bàsiques.

La primera és que es prohibeix l´entrada al recinte de femelles en zel. La segona, que els gossos catalogats com a potencialment perillosos han d´estar a l´interior del recinte portant sempre posat el morrió, sense cap excepció. I, per últim, la tercera indicació que cal seguir en cas que es vulgui utilitzar l´àrea d´esbarjo, és la obligatorietat dels amos dels gossos de recollir els excrements que generin les respectives mascotes, així com dipositar-los a les papereres que hi ha instal·lades a l´interior de les zones per aquesta finalitat.

L´avantprojecte de reglament

L´avantprojecte de reglament que serveix de base per a la normativa definitiva que es posarà en marxa inclou diverses consideracions a tenir en compte, començant pels antecedents, on es recorda la Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la UNESCO l´any 1978. En total hi ha 11 articles, que delimiten des de l´objecte i l´àmbit d´aplicació fins a l´annex, on hi ha la ubicació i la pròpia descripció de les dues zones que actualment funcionen al municipi.

A efectes del reglament, es distingeixen tres classes de recintes: l´Àrea d´Esbarjo o Parc Caní; el Pipi-Can; i els Elements d´Agilitat. A Blanes els dos recintes que hi ha són del primer tipus: l´Àrea d´Esbarjo de Quatre Vents és la més gran, de 900 m2, envoltada per una tanca metàl·lica i amb dos accessos amb doble porta. Per la seva banda, l´Àrea d´Esbarjo Caní de Mas Moixa és de 630 m2, igualment rodejada per una tanca, i una única doble porta d´accés.

En tots dos casos hi ha papereres, bancs, i una font de dues canelles: la superior per a les persones i la inferior per als animals. També és una característica compartida en els dos espais el fet que disposa de reg per aspersió ubicat al llarg de tot el perímetre del parc. Les normes d´ús de les àrees estan degudament indicades mitjançant cartells informatius en els accessos.

Les Àrees d´Esbarjo Caní estan obertes al públic, de lliure i gratuïta utilització, de manera permanent tots els dies de la setmana. Ara bé, si les circumstàncies així ho aconsellen, es podrà establir un horari de funcionament. Sigui com sigui, és obligatori respectar el descans dels veïns entre les 10 de la nit i les 8 del matí del dia següent, així com complir les disposicions incloses a les Ordenances Municipals de Protecció, Control i Tinença d´Animals per un costat, i de Civisme i Convivència Ciutadana per l´altre.

Les normes d´ús obligatòries inclouen 21 aspectes: un d´ells és que es tracta d´un recinte exclusiu per a mascotes canines i acompanyants, i un altre que no es poden deixar anar sense corretja al seu interior fins que no s´hagi tancat la porta, que ha de romandre en tot moment closa. Els gossos no es poden deixar sols a l´interior de làrea, i no es permet ni alimentar-los, ni banyar-los, ni que s´enfilin als bancs.

També hi ha recomanacions, com ara facilitar que el gos s´interrelacioni amb altres gossos -sempre i quan no hi hagi conflictes-, o bé passejar-lo una estona dins el recinte abans de deixar-lo anar perquè s´integri més amb els altres gossos. D´altra banda, hi ha tipificades infraccions i sancions. Les lleus comporten multes que poden anar de 100 euros a 400 €; les greus de 401 € fins a 1.500 €, i les molt greus de 1.501 € fins a 3.000 €.

Les infraccions lleus poden ser entrar o sortir del recinte amb el gos sense lligar; deixar la porta del recinte oberta; portar el gos sense collaret a l´interior de la zona; entrar al recinte amb femelles en zel o animals amb collarets de punxes o similars; deixar els animals sols a l´interior de l´àrea; no recollir els excrements de les pròpies mascotes; alimentar o banyar els animals dins de la zona; permetre que s´enfilin als bancs; romandre al recinte amb un gos agressiu; menjar i consumir begudes alcohòliques a l´interior; maltractar o agredir els animals; i no respectar el descans dels veïns de deu de la nit a vuit del matí.

Es considera infracció greu la comissió de tres infraccions lleus en un any, i seran infraccions molt greus la comissió de tres faltes greus en un any. La imposició de qualsevol sanció prevista en aquest reglament no exclou la responsabilitat civil , així com l´eventual indemnització de danys i perjudicis que pugin correspondre al sancionat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook