Per sota de la mota hi passaven dues canonades de 800 mil·límetres de diàmetre (que portaven l'aigua del mar a la planta) i una tercera de 1.000 mil·límetres (que transportava la salmorra de rebuig). A més de restituir-les, els operaris també construeixen unes arquetes de connexió entre els trams de la nova canonada i els de la conducció.