La clau de volta de l’antic Palau Vescomtal del segle XIV, situada al costat de l’església de Santa Maria, ha estat objecte d’actes vandàlics recentment. Concretament s’hi ha fet una pintada i li han donat cops que l’han erosionat. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Blanes ha retirat la clau de volta del seu lloc original per protegir-la i custodiar-la perquè estigui en lloc segur i perquè sigui netejada i restaurada. L’acció l’han dut a terme les brigades municipals amb el suport de la Policia Local. Una tasca laboriosa que ha requerit la perícia dels operaris que l’han dut a terme per no malmetre-la.

La clau de volta és una pedra cilíndrica de 70 x 55 centímetres i d’un considerable pes –prop d’una tona-, per la qual cosa no es podia moure només amb tracció humana. En la seva cara visible mostra esculpit en relleu l’escut senyorial dels vescomtes de Cabrera, i originàriament coronava una de les voltes del Palau, per la qual cosa se li suposa una antiguitat que data del segle XIV, més de sis segles. El Palau Vescomtal està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, i actualment les úniques parts conservades, a banda de l’actual església Santa Maria, són la base que salva el desnivell, les restes de murs meridionals i orientals, la sagristia i la façana occidental. Per tant, aquest vestigi té un doble interès: com a antiguitat i com a testimoni de la història de Blanes.

Des de fa dècades, la pedra havia estat dipositada en un parterre de la plaça de l’església Santa Maria, sota una olivera accessible per a tothom. A banda del desgast causat per la intempèrie, darrerament la clau de volta ha sofert diverses agressions incíviques. El passat mes de maig va aparèixer una pintada que es va retirar en part, i posteriorment cops contundents que l’han erosionat encara més. Per això la parròquia Santa Maria, en nom del Bisbat de Girona, ha estès una autorització a l’Ajuntament de Blanes perquè s’encarregui de la seva retirada, protecció i custòdia. Més endavant, un cop s’hagi netejat i restaurat, es tractarà quina serà la seva ubicació definitiva, perquè pugui ser contemplada i gaudida per blanencs i visitants. Durant l’operatiu de retirada i trasllat de la clau de volta, s’ha comptat amb l’assistència de l’arxiver municipal, Toni Reyes, que des del servei que encapçala s’encarrega de vetllar per la guarda i protecció del patrimoni de la vila.

L’escut de pedra que hi ha a la clau de volta de l’antic Palau Vescomtal, custodiada ara per l’Ajuntament de Blanes, és un element d’interès cultural ja que aquest escut ha estat motiu de diversos estudis sobre el llinatge dels Cabrera. Martí de Riquer i Morera –un dels membres fundadors de la Societé Rencesvals, d’estudiosos de l’èpica, i membre de la Hispanic Society of America, entre d’altres institucions estrangeres- va apuntar la idea que l’element heràldic original havia estat modificat.

Segons Martí de Riquer, amb el matrimoni de Bernat de Cabrera amb Timbor de Prades, el primer hauria modificat l’escut dels Cabrera, incorporant-hi les armes del llinatge de la seva esposa. L’eminent investigador es basa en l’existència d’un escut partit amb les armes de Cabrera i Prades al mateix palau de Blanes, tallat en la clau de volta que ara s’ha traslladat del lloc on havia restat dipositada durant tants anys. Joan Valero –doctor en Història de l’Art- apunta, tanmateix, que també hi ha determinades evidències heràldiques i documentals que certifiquen de manera irrefutable que Bernat i els seus descendents van continuar adoptant les armes tradicionals dels Cabrera. En aquest sentit, Joan Valero defensa que l’escut al qual feia referència Martí de Riquer en realitat pertanyia a Timbor de Prades.