La igualtat, la justícia social i el respecte pels altres, així com cap al medi ambient formen part dels valors que regeixen la nostra societat. Afortunadament, cada vegada estem més conscienciats i sensibilitzats i la solidaritat, la responsabilitat, el benestar i el consum responsable s’han integrat en el nostre dia a dia, fomentant que tothom tingui les mateixes oportunitats. El progrés compta ara amb una fidel companya: s’hi ha integrat la variable de la sostenibilitat, en el sentit ambiental, social i econòmic. La sostenibilitat és inherent a qualsevol iniciativa que es porti a terme en el context actual, davant la necessitat imperant de lluitar per la justícia social, cuidar el medi ambient i consolidar un creixement amb més qualitat ambiental i social, tant a escala local com internacional. I encara més després de la covid-19, l’enèsima crida d’emergència del planeta.

En el camí cap endavant, comptem amb marcs de referència que ens guien, com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), impulsats per les Nacions Unides. Contemplen, entre altres aspectes, la necessitat de posar fi a la pobresa en totes les seves formes al món, promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació i el treball decent per a tothom i adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Juntament amb la societat civil, les administracions públiques i la iniciativa privada juguen un paper important en el foment d’aquest desenvolupament sostenible i la consecució dels ODS. Com a resposta a aquesta demanda actual, AENOR ha desenvolupat diferents solucions per impulsar l’acció empresarial i afrontar en millors condicions els reptes actuals, entre ells els ODS, que ja compleixen cinc anys. En matèria de desenvolupament sostenible, la companyia compta amb un model de certificació basat en les directrius de Nacions Unides que ajuda les empreses a identificar els ODS més valuosos en la seva actuació, proposar nous models de gestió adaptats a ells i fomentar la seva integració en l’estratègia empresarial. De fet, el compliment dels ODS és un dels criteris més rellevants per accedir a les ajudes del fons NextGeneration EU per a la recuperació després de la Covid-19, a més de generar noves oportunitats en sectors econòmics en auge com l’economia verda i blava. 

El model de certificació que proposa AENOR considera la gestió de la sostenibilitat de forma global i és compatible amb altres certificacions, siguin voluntàries o reglamentàries. La certificació d’ODS permet prioritzar les àrees més importants amb accions concretes mitjançant solucions específiques i complementàries en els 3 àmbits: el social, el mediambiental i el de bon govern. Per la part mediambiental, les principals certificacions en aquesta matèria són: Gestió Ambiental ISO 14001, Estratègia d’Economia Circular, Residu Zero i Petjada de carboni d’organitzacions ISO 14064. A través de les certificacions assenyalades, AENOR s’hi implica per promoure el canvi i contribuir a la transformació de la societat creant vincles de confiança entre organitzacions i persones. Per fer-ho possible, aquesta companyia espanyola ofereix el catàleg de certificats, validacions i verificacions ambientals més ampli perquè les organitzacions acreditin el seu compromís amb el medi ambient, diferenciant-se de la competència.

Preocupacions socials

La igualtat, diversitat i integració també són temes prioritaris en les agendes de responsables i direccions de recursos humans. Adaptant-se al context actual, AENOR compta amb certificacions perquè les empreses s’alineïn amb la necessitat de donar resposta a preocupacions socials com la igualtat de gènere i retributiva

Els models de certificació que proposa AENOR permeten definir objectius, processos i procediments que garanteixin la igualtat de gènere, més enllà del compliment de la normativa vigent. Fomenten, d’aquesta manera, la creació de plans d’igualtat, obligatoris per a totes les empreses des del 2019, amb les solucions de certificació Sistema d’Igualtat de Gènere, Sistema d’Igualtat Retributiva de Gènere, Empresa Familiarment Responsable o Accessibilitat Universal, que contemplen àmbits com la selecció i contractació de personal, la promoció de treballadors i la prevenció de l’assetjament sexual i per raons de sexe. 

Finalment, en el camp del bon govern, des d’AENOR tracten d’escalar els valors corporatius i enfortir la governança amb solucions que van des de la recent UNE-ISO 37301 de Gestió de compliance, la de compliance penal, tributari o l’antisuborn, a la primera certificació d’Índex de Bon Govern Corporatiu basada en l’índex desenvolupat per Villafañe & Asociados que ajuda totes les companyies a millorar la seva realitat corporativa però també al reconeixement dels seus grups d’interès.