Les llistes Robinson són llistes creades per a ajudar particulars i a empreses a deslliurar-se de l'assetjament publicitari, ja sigui per via telefònica, correu electrònic, SMS o correu postal. És per tant una llista d'exclusió per a aquelles empreses a les quals no autoritzes expressament. El seu nom deriva del conegut personatge de Daniel Defoe, i s'assembla a aquest, en el fet que un cop inscrit, "t'aïlles" d'alguna manera de tota informació que vingui de l'exterior.

Per a donar-se d'alta, n'hi ha prou amb registrar-se en la pàgina web i facilitar unes poques dades. Poden fer-ho els majors de catorze anys i el servei no té cap cost per als particulars. En el moment del registre, pots comunicar a més a més per quins mitjans desitges o no rebre publicitat, així com els sectors d'activitat concrets als que permets trucar-te i a quins no.

Cal tenir en compte, que el procés d'inscripció pot demorar-se fins a dos mesos, per la qual cosa podries continuar rebent publicitat durant un temps després del registre. Això sí, si transcorregut un període prudencial, encara continues rebent aquest tipus de trucades, es pot denunciar davant l'AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), davant l'oficina del consumidor o el síndic de Greuges.

Es pot revocar el consentiment en qualsevol moment, així com modificar les dades simplement accedint al web pertinent, introduïnt la contrasenya creada.