TikTok ha ampliat les opcions per a compartir contingut des de la seva plataforma amb altres xarxes socials rivals, la qual cosa ara permet als creadors portar les seves històries a Facebook i Instagram.

Les històries de TikTok són vídeos curts, de fins a 15 segons, que desapareixen a les 24 hores de la seva publicació. Es tracta d'una novetat recent en aquesta plataforma -de fet encara en proves-, encara que llargament integrada en altres com Snapchat -d'on van sorgir-, Facebook, WhatsApp o Instagram.

Els creadors de contingut poden compartir les seves històries en el seu perfil, i amb les noves opcions que acaba d'implementar Tiktok, mostrar-les també en xarxes socials rivals com Facebook i Instagram.

Aquesta novetat, que Tiktok ha confirmat a TechCrunch, suposa l'existència de més opcions de compartició. A més de les dues xarxes socials citades, també és possible compartir les històries en Reddit o fins i tot copiar l'enllaç d'aquest vídeo efímer.

Cal assenyalar que aquesta novetat només afecta a les històries i no als vídeos normals de TikTok, que els usuaris poden compartir com 'reels' en Facebook i Instagram.