Cada vegada és més habitual veure porcs senglars a prop de les ciutats o fins i tot passejant per zones urbanes. Per què passa aquest fenomen?

Això és generalitzat a tot Europa. No és puntual. Probablement un dels llocs on ha tingut més rellevància és a Barcelona però també perquè se'ls dona menjar. Se'ls facilita el menjar, els recursos. Hi ha molts factors, no només un de sol, però se'ls faciliten els recursos i al mateix temps les poblacions de porc senglar han augmentat notablement. Llavors, en augmentar notablement i en un lloc on tenen recursos fàcils, l'animal, que és un omnívor que menja de tot, se'n va on ho té més fàcil.

La policia recomana que si algú troba senglars no els doni menjar. Són perillosos?

L'animal en zona urbana en principi no és perillós perquè ell va a menjar a prop d'un contenidor i llavors, quan s'acosta a la gent, doncs interacciona i acostuma a marxar, però en un moment determinat no deixa de ser un animal salvatge que bé, per un gos que se li acosti..., o fa uns anys a Vallvidrera un porc senglar va mossegar una nena, a la cama, tot i que no li va fer mal. Poden passar aquestes coses. I hi ha hagut atacs però han estat de porcs ferits, que ja és una altra circumstància. D'altra banda, aquesta recomanació de no donar menjar és habitual, i per exemple en les ordenances de Sant Cugat o de Barcelona està prohibit i hi ha l'amenaça de multes, encara que crec que no se n'han posat, o se n'han posat molt poques. Però hi ha les ordenances que estableixen multes per a qui alimenta porcs senglars.

Què s'ha de fer si s'acosten?

Se'ls ha de respectar. No ens podem posar enmig d'ells, i si tenen cries encara menys. Tampoc se'ls pot espantar perquè poden reaccionar i llavors el problema el tindrem nosaltres. El millor és fer mitja volta i a poc a poc marxar.

Estan canviant els seus hàbits aquests animals?

A Collserola hi ha tres tipus de porc senglar. El que és totalment de muntanya, el que s'acosta a la ciutat per agafar recursos, que quan les persones s'hi acosten marxa, i finalment hi ha el senglar que s'ha integrat totalment, que està menjant en una plaça, ell passeja pel carrer i no té cap problema.

Poden transmetre malalties?

Aquest és el principal problema més enllà d'aquests atacs directes a persones o animals domèstics, de companyia. Cal anar amb compte. Els senglars poden portar malalties a la ciutat. Ningú els ha fet controls sanitaris ni analítiques per veure com estan com sí que es fa als animals de companyia. I aquests animals salvatges van a menjar a parcs i es rebolquen a la sorra on després van a jugar els nens, hi deixen el excrements o l'orina.

Com es pot evitar que s'acostin a la ciutat?

Els seus recursos són el menjar i l'aigua. Si no ho troba fàcilment a la ciutat, l'animal no hi entrarà i buscarà l'aliment al camp, com ha fet tota la vida.

En tenir més menjar i moure's menys, són més grans que els animals salvatges?

No. Però acostumen a desenvolupar-se abans, i com que la reproducció depèn del pes, crien més. Les femelles tenen tres o quatre parts cada dos anys, i en canvi al camp les femelles tenen un part anual. En tenir més aliment, es desenvolupen més i les femelles són més fèrtils que abans.