El sindicat majoritari dels professors de religió, AMRC, ha elaborat una proposta sobre una eventual matèria de cultura religiosa a les escoles, que aquesta setmana han traslladat al Departament d'Educació. Després que el conseller, Josep Bargalló, manifestés la voluntat de modificar l'actual matèria de religió cap a una assignatura més transversal, l'AMRC ha treballat el contingut i el tractament que hauria de tenir la matèria respectant els acords entre l'Estat i l'Església. Per l'AMRC es pot treballar la religió a les aules des del respecte a la pluralitat de la societat i contribuir a la competència transcendent de tot l'alumnat. Pels professors de religió, és un tema que cal treballar ''sense pressa'' però ho veuen possible aplicar de cara al curs 2020-2021.