Dels 36 pobles del Baix Empordà, només deu tenen Policia Local pròpia. La resta depenen dels Mossos d’Esquadra quan tenen una emergència. Des de fa uns anys, el caporal Jordi Gelmà, dirigeix el grup de proximitat que es dedica a atendre a aquests pobles. Però la seva tasca va més enllà del patrullatge. La comunicació amb els alcaldes, veïns i entitats és constant. Es passen informació com matrícules sospitoses, fan xerrades amb els veïns, visiten comerços i persones grans que viuen soles, fan trobades periòdiques amb els alcaldes o controls policials. A més, aquest grup fixa unes rutes que varien constantment però que els permet passar periòdicament per cadascun dels pobles sense Policia Local, fet que incrementa la sensació de seguretat.