L'IBI a Olot es confirma com la font més gran d'ingressos

La recaptació per l'ICIO (impost d'obres) ha passat d'1.600.000 € el 2007 a 305.000 € el 2015

27.03.2016 | 07:26

La principal font d'ingressos de l'Ajuntament d'Olot són l'Impost de Béns Immobles (IBI) i la participació en impostos de l'Estat, va exposar Montserrat Torras (regidora d'Hisenda). Va fer públiques les dades en el context de la liquidació comptable de l'exercici del 2015 i va indicar que ambdós impostos, el 2015, van representar el 51% dels ingressos de l'Ajuntament. A l'exercici del 2015, Olot va ingressar per IBI 8.892.000 € (un 29% del total d'ingressos). La participació en impostos de l'Estat va ser d'uns 7 milions d'euros (un 22% del total).

Respecte als altres ingressos, va explicar: «Ens va molt a la baixa l'impost de vehicles. No podem créixer més» i va afegir que amb l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) per la mateixa normativa i amb «el descens de l'activitat econòmica cada vegada s'ingressa menys». Respecte a l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) va exposar que la baixada en els darrers anys ha estat molt important, perquè es va passar d'una xifra d'1.600.000 € el 2007 a 305.000 € el 2015.

Va explicar també que les plusvàlues tambè van a la baixa i pel que fa a les taxes (escombraries i altres) «només podem cobrar pel cost del servei. Per tot això, hem cregut convenient augmentar l'Impost de Béns Immobles un 4% per al 2016 i reajustar el tipus a l'alça. perquè hem abaixat el valor cadastral fins a un 50%». A més, la regidora va justificar que «hem de continuar donant resposta a les necessitats. Totes les altres figures tributàries no han patit increment, cosa que ressalta la contenció fiscal que es porta a terme». Torras va comentar que pel que fa a la taxa de gestió de residus es porta a terme una gestió amb equilibri». Sobre els residus, va anunciar: «Hi ha una expectativa de despesa creixent tant en el tractament de la matèria orgànica, com en la recollida selectiva».

Més ingressos
Torras va detallar que al 2015 va tenir lloc una recuperació dels recursos ordinaris amb un augment del 6,74% respecte al 2014. En auquest sentit va dir que «representa un augment de 2 milions d'euros i es passa dels 29.445.000 € del 2014 a 31.430.000 € del 2015.

L'apartat de la despesa corrent i la despesa de l'Ajuntamet -segons va dir- va créixer un 3,78% en el 2015. Va valorar: «Un increment que és del tot assumible si tenim en compte que el creixement dels ingressos ha estat d'un 4,72%»L'Ajuntament manté en 1 punt l'avantatge dels ingressos respecte a la despesa.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema