La Generalitat té previst instal.lar boies a tot el límit marítim del Parc Natural de Cap de Creus, des de Roses al Port de la Selva, tan per a la pràctica del busseig -les actuals- com per a l'amarratge d'embarcacions recreatives i turístiques. 307 boies en total que regularan l'amarratge d'embarcacions que hauran de pagar una taxa. Es regularan totes les activitats a la reserva i hi haurà control És la principal actuació del document del Pla rector d'ús i gestió (PRIUG) de l'àmbit marí del Parc Natural que el departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural ha posat a exposició pública obrint un període de 45 dies per a al·legacions.

A la memòria general es constata que si bé la pesca artesanal ha anat en retrocés, hi ha activitats com la nàutica d'esbarjo i de transport de passatgers que "ha tingut un creixement considerable" que "pot tenir conseqüències sobre el medi natural". A més, "gairebé la meitat d'embarcacions que ancoren a les aigües del Parc Natural de Cap de Creus ho fan sobre praderies de posidònia, una planta de gran importància ecològica". L'afectació d'aquesta, residus al mar, contaminació acústica, entre altres, consideren fan obligatori regular l'activitat. El mateix amb el busseig amb un número de visites "molt elevat" i en alguns indrets "amb efectes negatius sobre el fons marí".

A partir dels treballs científics es proposa una regulació de totes les activitats i s'espera aplicar una mesura que es planteja des de fa anys, la col.locació de boies per al busseig (40) -les instal.lades actualment- per a les embarcacions turístiques (3) i per a les embarcacions d'esbarjo (265).

La nàutica recreativa és la que té més presència a la zona. El document estableix que hi haurà boies a 17 cales on "l'estat de la posidònia ho requereix" perquè està més degradada o hi ha una gran afluència de vaixells. El 80% de les boies serà per a barcos de fins a 9 metres d'eslora i el 20% restant per a embarcacions de fins a 15 metres. Hi haurà, com a totes les boies, manteniment i control. Seran ecològiques per afectar el mínim el fons marítim. Es col.locaran boies des de les cales de Roses com Montjoi o Jóncols, fins al Port de la Selva. Per als creuers turístics de fins a 15 metres d'eslora hi haurà tres punts per atracar, dos a Roses i un a Cadaqués.

Es preveu que es pugui reservar la boia i pagar la taxa a través de la xarxa.

D'altra banda, es balisaran les zones de bany de les cales per "la seguretat dels banyistes", una tasca que hauran de portar a terme els ajuntaments que tenen àmbit marí inclòs dins el parc natural. Se'n preveuen a les que hi ha més freqüentació de banyistes. També s'etablirà un abalisament al perímetre de la resersva natural integral de l'Illa Encalladora. Seran tres boies de dos metres de diàmetre i tres metres d'altura i els elements per senyalitzar-les visualment. S'Encalladora és un dels punts que es considera d'alt valor i on està molt restringit l'accés.

Hi haurà manteniment, servei de vigilància i control i, a més, està prevista una tasca de divulgació i informació adreçada a turistes i residents.

La instal·lació i manteniment de les boies suposarà una inversió però alhora es preveu ingressar amb la taxa que suposaria generar ingressos per al parc.

El document d'estudi econòmic estableix uns ingressos anuals de 182.0000 per a les boies de busseig, de 783200 per a vaixells recreatius i 14.400 els turístics. El cost d'instal.lació de les 265 per a barques recreatives serà de 424.000 euros i 212.000 d emanteniment anual. Les dels creueurs 4800 i 2400 de manteniment.

A banda d'aquestes mesures, es proposen un seguit d'estudis científics i tècnics per realitzar "seguiments de la freqüentació de les aigües del Parc Natural per part de les activitats nàuticoesportives.

El document que s'espera des de fa anys pretén buscar l'equilibri entre l'activitat a la zona i la protecció de l'espai natural.