La Institució Altempordanesa per a l'Estudi i Defensa de la Natura (Iaeden), davant les nombroses crítiques al Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de Cap de Creus, recorda que "cal tenir clar que un parc natural no és un parc temàtic" i la seva prioritat "no és el rendiment econòmic". Tot i això, demana a totes les administracions que treballin "cap a un consens que permeti aprovar aquest pla amb garanties per a la protecció de la biodiversitat marina". L''entitat està treballant en les al.legacions perquè el departament les pugui valorar.

"Volem destacar que en aquest país fem bandera dels nostres parcs naturals com a atractius turístics", diu l'entitat, que critica que "cada vegada que es pretén desenvolupar les eines establertes per llei que defineixen els parcs naturals com a zones protegides i a protegir, determinats sectors protesten al.legant motius econòmics".

Des que el pla ha sortit a exposició pública el 3 d'octubre, les crítiques per part d'alguns ajuntaments i del sector turístic de municipis del Cap de Creus, es concentren bàsicament en la constatació que el pla representaria pèrdues econòmiques segures per a limitació d'accessos i la recaptació de taxes. La Iaeden diu que troben a faltar un debat sobre "les veritables funcions del PRUG que és la protecció, conservació i recuperació dels valors naturals de les zones marines protegides".

L'objectiu és definir i consolidar les mesures que ja venen establertes pel Pla especial de Protecció del Medi natural del parc natural del 2006, i prèviament pel Conveni de Barcelona (signat pels estats veïns de la Mediterrània), de 1995 que va declarar Cap de Creus com a Zona Especialment Protegida d'Importància per a la Mediterrània (ZEPIM). Les mesures, constata, han de regular "els usos professionals, recreatius, educatius i científics a l'àmbit marí amb la finalitat de conservar la diversitat, amb especial atenció als hàbitats de gran importància i a les espècies en perill i endèmiques". I també ha de detectar les amenaces pels valors ecològics, biològics, estètics i culturals i establir i fomentar l'ús sostenible dels seus recursos.

Els usos turístics i professionals també són importants però han de respectar l'objectiu principal de protecció i desenvolupar-se de manera sostenible". Per l'entitat, qui defineix els paràmetres de protecció i sosteniblitat són els experts que, en aquest cas, són els redactors del PRUG, assenyalen. Demana a l'administració que arribi a acords per fer una bona eina.