27 de desembre de 2015
27.12.2015

Roses restaurarà i farà visitable una torre medieval de la Ciutadella

Es durà a terme una actuació d'urgència per evitar que s'ensorri i posarà escales interiors per accedir-hi

28.12.2015 | 07:07
La torre medieval de la Ciutadella que es restaurarà.

Roses portarà a terme una actuació d'urgència a una torre medieval de la ciutadella per evitar el risc d'esfondrament. Els treballs suposaran fer-la visitable adequant l'interior. També es farà una obra de conservació de murs de la contraguàrdia de Sant Genari i revellí de Sant Antoni de Pàdua. El projecte global té un cost de 186.537 euros.
La torre medieval està situada a la zona de davant la Ciutadella, propera a l'avinguda d'accés a Roses. La majoria van ser transformades per adaptar-se als canvis bèl·lics al llarg de la hisòtira. Per ?exem?ple, es van convertir en polvorins. Aquesta, en canvi, segons s'explica en el projecte, es va mantenir com a lloc de guaita. Es considera que és l'única que "conserva tant la seva estructura com un seguit d'elements que permeten entendre com era durant la seva darrera fase d'ús la muralla medieval de Roses".
La torre té una planta semicircular. L'accés es feia per una petita porta que actualment està paredada a l'altura del primer pis i per una segona al segon pis. Hi ha una altra entrada, "molt parcialment conservada, perquè es troba situada a l'altura del pas de ronda de la muralla".
La torre té actualment importants danys. En l'informe s'exposa que a conseqüència d'una falta de manteniment "al nivell superior hi ha un seguit d'esquerdes i forats" que fan témer per la seva estabilitat i conservació. El conjunt està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.
L'alcalde de Roses, Carles Pàramo, va explicar per justificar una modificació de crèdit per afrontar la part municipal, que es tracta d'una obra "d'urgència" de la qual la Diputació es va oferir a redactar el projecte i a la vegada aporten una important subvenció.
Les obres consistiran a consolidar la torre i, a més, en permetre-hi una visita a l'interior per fer més entenedor el conjunt medieval. Per poder visitar la torre es farà una escala interior. No es podran respectar els nivells originals per tal de poder fer una escala que s'adapti a la normativa actual de seguretat. També s'haurà d'obrir la porta perquè l'actual fa únicament un metre trenta. El projecte en remarca que es "manté la utilització del conjunt i s'amplia la visita de la torre i la visió sobre el poblat medieval". Des de dalt es podrà tenir una visió general de la via i el seu circuit emmurallat, que actualment és inexistent.
L'Ajuntament executarà la restauració de la torre amb un pressupost de 128.569 euros, i s'ha concedit una subvenció de 24.000 euros. També es faran unes obres de manteniment i conservació de murs de la contraescarpa, ?contraguàrdia de Sant Genari i ?revellí de Sant Antoni de Pàdua per import de 57.968,74 euros que, per tal d'evitar el seu enderroc, és necessària la seva intervenció urgent.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook