El Govern va acordar ahir declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de zona arqueològica, el jaciment ibèric de Mas Castellar, a Pontós.

Es tracta d'un nucli de població d'origen local amb contactes directes amb el nucli d'Empúries entre els segles VII i II aC. Valoren que és excepcional per comprendre la interacció entre les poblacions locals de la zona i els foceus establerts a les colònies d'Emporion i Rhode, i permet endinsar-se en la història de la colonització grega de la conca mediterrània i en el seu impacte en les poblacions autòctones.

La seva vàlua científica i patrimonial, l'estat de conservació i el seu potencial de recerca es consideren clau per comprendre les estructures de producció agropecuària a la zona i, per extensió, al conjunt del món ibèric septentrional, però també per entendre les relacions i la interacció entre la població autòctona i els foceus que s'hi van establir.

El jaciment està situat al terme de Pontós, a disset quilòmetres de la costa. Consta d'un poblat fortificat d'època ibèrica plena (425-375 aC) i un de rural obert (250-180 aC); també hi ha indicis documentats d'estructures de construcció del segle IV aC, pendents d'excavació; agrupació de sitges reblertes de materials que mostren un ús continu en totes les fases del jaciment (650-180 aC), i restes arqueològiques aïllades al nord, est i oest, entre les quals unes estructures murals de principis del s. II aC, prop d'una font al marge de l'Àlguema.