Les escoles d'arquitectura de Montpeller, Bretanya i Marne La Vallée han organitzat un taller internacional d'arquitectura sobre la temàtica "Arquitectura i Vi a l'Emprodà ". En una setmana de treball intensiu, els estudiants han realitzat propostes arquitectòniques per a cellers del segle XXI. Els treballs dels estudiants s'exposaran a la seudel Col.legi d'Arquitectes deFigueres fins al 31 de juliol.

Els cellers del segle XXI sobre els que han realitzat proposts són integrats al paisatge, permetent a la vegada una explotació moderna i un futur creixement de l'explotació respectuosos amb el patrimoni històric de la comarca de l'Empordà i amb el medi ambient. La setmana va començar amb una immersió dels estudiants en el territori de l'Empordà, així com la visita a diferents cellers organitzada per la Denominacio d'Origen Empordà.

L'objectiu del taller és crear un espai de reflexió prospectiva sobre la convivència entre paisatge, patrimoni vitícola i la nova modernitat d'aqueta activitat mil.lenària queha marcat el territori i economica empordanesaos durant segles. Les propostes es presentaran a diferents personalitats i actors de la comarca, abanda d'exposar-se a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Figueres.