S'anomena Projecte Sèpia i es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu principal recuperar aquesta espècie i la del calamar a les diferents zones del litoral empordanès. La col·laboració dels pescadors de l'Escala i de l'Estartit amb el projecte ha permès enguany salvar un total de 762.786 exemplars, que haurien mort en ser retirats de les xarxes de pesca, ja que abans no es recollien i no es posaven en incubadores per tal de facilitar-ne el naixement.

L'any anterior només es disposava de dues incubadores creades específicament per a aquest projecte i que van funcionar com a prova pilot. Aquesta prova va resultar ser tot un èxit i per això aquest any es va decidir posar un total de dotze incubadores i vuit vivers, per tal de poder encabir-hi la totalitat dels ous recollits pels pescadors a les seves xarxes.

D'aquesta manera s'ha passat dels 118.500 ous de calamar i els 11.400 de sèpia «incubats» l'any passat a un total de 697.827 i 64.959, respectivament. Els resultats d'aquest 2017 han superat doncs totes les expectatives i han multiplicat per sis el nombre d'exemplars recuperats. El projecte s'ha marcat com a horitzó l'any 2019, moment en el qual els pescadors haurien d'esdevenir autònoms i poder continuar ells mateixos amb la tasca.

«Estem molt contents perquè hem pogut donar sortida a tots els ous trets de les xarxes, que fins ara morien, donant un guany net per la població de cefalòpodes i el recurs pesquer», va remarcar Boris Weitzmann, creador del projecte Sèpia conjuntament amb el pescador escalenc Isaac Moya.

El primer any també es va provar amb èxit la instal·lació de branques a la costa per tal de facilitar que els cefalòpodes tinguessin punts on pondre els ous. Un cop establerta l'eficàcia del sistema, l'objectiu per a l'any vinent és apostar-hi amb més branques.

El projecte ha volgut incidir en diversos àmbits, com l'educatiu, el turístic i l'econòmic. En aquest sentit, s'ha fet una campanya de sensibilització als pescadors i s'ha implicat les escoles de la zona. També s'han instal·lat sepieres visitables a l'Escala i l'Estartit per facilitar que el públic en general pugui acostar-se a la importància del projecte. Finalment, es continua treballant en la línia de crear una etiqueta distintiva per als pescadors implicats amb el Projecte Sèpia, «com a producte gastronòmic amb un gran valor afegit». Aquest any es va fer una prova pilot de venda directa vinculada a la primera edició de les Jornades Gastronòmiques de la Sèpia que es van fer a l'Escala al juny.