La Generalitat està portant a terme obres a la carretera Gi-602 de Sant Climent Sescebes per tal d'evitar l'atropellament d'amfibis. La via se situa entre els estanys de Cardonera i d'en Pous, dins l'espai "Basses de l'Albera", inclòs al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000. Les actuacions tenen un cost d´uns 170.000 euros. Els gripaus, algunes espècies en perill d'extinció, són els amfibis més afectats.

Per facilitar la travessa de la infraestructura entorn de l´estany de la Cardonera s´està executant un pas inferior sota la carretera, amb un calaix d´un metre per un metre, i s´està adequant un d´existent.

Tots dos disposaran de tanques per dirigir els amfibis cap a aquests passos de fauna. A l´alçada de l´estany d´en Pous s´adequarà el drenatge existent, es milloraran els drenatges longitudinals i es construiran rases i tanques que ajudaran les granotes, els gripaus o les salamandres a trobar el pas per esquivar la carretera, ha informat el departament de Territori i Sostenibilitat.

La carretera afectava considerablement l´herpetofauna, per la seva mobilitat reduïda.

Les dades de mortalitat de 2003 i 2004 a la zona mostren que les espècies més afectades per atropellaments, concentrats a la primavera, són el gripau corredor (Epidalea calamita) i la reineta (Hyla meridionalis), ambdues protegides, a més del gripau d´esperons (Pelobates cultripes), espècie amenaçada a Catalunya.

La Generalitat ha informat que està elaborant un Programa d'Infraestructura Verda com a instrument clau per planificar actuacions prioritàries de millora que donin solidesa i funcionalitat a la infraestructura verda del país. Les actuacions i projectes del Programa d´Infraestructura Verda de Catalunya s´emmarquen en l´Estratègia de la Unió Europea sobre la Biodiversitat fins a 2020.

Entre d´altres, l´Estratègia estableix que cal mantenir i millorar la infraestructura verda i restaurar ecosistemes degradats per garantir una millor connectivitat funcional dins i fora dels espais Natura 2000.