Científics i pescadors han acabat el projecte per recuperar gorgònies capturades de forma accidental amb les xarxes de pesca retornant-les al fons marí del cap de Creus. S'han trasplantat entre 60 i 85 metres de profunditat. Amb l'ajuda d'un robot submarí es van establir els mecanismes per poder monitorar la seva supervivència a mitjà i llarg termini.

Treballant conjuntament els dos sectors es van recollir les 450 gorgònies que havien estat capturades accidentalment a les seves xarxes durant la temporada de pesca d'abril a setembre.

Una vegada recollides es va procedir al seu trasplantament al fons marí amb l'objectiu de recuperar els fons marins profunds de la plataforma continental al cap de Creus, que recentment ha estat declarada Lloc d'Interès Comunitari (LIC) en el marc de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea.

També s'han determinat experimentalment les condicions òptimes per al creixement de fragments de gorgònies a utilitzar en accions de restauració de poblacions impactades.

Les gorgònies es consideren un organisme creador d'hàbitat. Tenen un paper essencial en la protecció de larves i juvenils de peixos i crustacis.

El projecte és el de Conservació i Recuperació de Poblacions de Gorgònies de Profunditat mitjançant Restauració Ecològica i Mitigació dels Impactes de la Pesca (ResCap 2018).

El porta a terme l'Institut de les Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), en coordinació amb les confraries del Port de la Selva i de Cadaqués, al Parc Natural del Cap de Creus, i el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica, mitjançant el programa plenamar del Fons Europeu Marítim i de Pesca.