L'Ajuntament de Roses ha rebut la donació feta per Arturo Luís de Sequera Rahola consistent en 5 pistoles datades entre els anys 1845 i 1900. El material donat es troba en bon estat de conservació i té interès històric per la varietat de formes, tipologies i èpoques que mostren.

Les peces donades corresponen concretament a dos revòlvers datats de l'any 1870, una pistola tipus "cachorrillo" amb pistó d'avantcàrrega de l'any 1890, una Pepperbox Mariette d'origen belga (1845) i una Lefaucheux de dos canons, datada de 1900.

Durant la signatura de l'acta de donació, l'alcaldessa va agrair al senyor Sequera Rahola, en nom de l'ajuntament i del municipi de Roses, l'aportació que aquesta donació significa per a la vila.