El govern de Figueres (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) va celebrar ahir un nou ple extraordinari per acabar de definir la nova organització municipal. Es va portar a votació el traspàs d'algunes atribucions o competències del ple a la Junta de Govern Local per tal d'escurçar les sessions i permetre fer canvis perquè la ciutadania pugui intervenir en el debat. L'oposició (Junts i Cs) va mostrar la seva indignació amb la mesura considerant que s'estan «usurpant» competències al ple i el «debat públic». El ple també va aprovar els canvis a la plantilla de personal amb la incorporació del nou personal eventual.

L'inici de mandat a Figueres està marcat per un forta tensió política tant als debats a l'Ajuntament com a través de les xarxes socials per les crítiques constants per part dels grups a l'oposició. El ple d'ahir va ser una evidència més que les polítiques del quadripartit fan enfurismar Junts i Cs que sobretot insisteixen que fan el contrari del que fins avui han pregonat, mentre l'alcaldessa, Agnès Lladó, els demana que no menteixin amb els seus missatges.

Primer se'ls va retreure els tres plens extraordinaris en una setmana. De «setmana horribilis», la va titllar Junts. En segon lloc, en veure que l'alcaldessa no llegia ni explicava els punts que posava a votació, Héctor Amelló, el regidor de Cs, va forçar-la a fer-ho recordant el Reglament Orgànic Municipal.

Lladó va procedir a detallar les atribucions o competències del ple que es traspassaran a la Junta de Govern Local per agilitzar com l'aprovació de preus públics, contractes d'obres, subministraments de serveis o concessió de serveis; o expedients sobre la legalitat urbanística i sancionadora en matèria d'urbanisme.

Lladó va deixar clar que quan la junta de govern local estableix competències delegades pel ple és preceptiu l'informe previ de la comissió informativa on hi són presents tots els grups i on es debatran i votaran els temes.

Participació ciutadana

L'alcaldessa va explicar que s'ha decidit així perquè els plens s'allargaven durant hores i no es va poder incorporar la participació ciutadana. La idea del nou govern és «dotar aquest plenari d'un temps molt més gran per a la participació dels seus grups en relació amb els precs i preguntes com també de la ciutadania».

Els plens del passat mandat començaven a les set de la tarda i sovint s'allargaven fins a mitjanit, en ocasions, sense poder fer el torn de precs i preguntes.

Per l'oposició, la mesura va en contra del que algunes de les formacions que integren el nou govern i perjudiquen el debat.

Per Héctor Amelló es tracta «d'usuprar les competències» d'aquest ple i pel regidor de Junts, Carles Arbolí, el que usurpen és el debat públic, que ara serà a porta tancada. Junts van mostrar de nou el seu malestar amb el nou govern a qui acusen d'hipòcrita i de faltar a la transparència que pregonen.

Per això van demanar explicacions del motiu pel qual no hi ha tota la informació, per exemple, de juntes de govern o plens al web municipal i van amenaçar d'elevar una queixa a la Direcció General d'Administració Local perquè obri un expedient. Agnès Lladó els va donar la raó i va dir que el mateix govern donarà suport a la denúncia i els dirà des de quan falta aquesta informació. S'hi va sumar Amelló perquè «així sabrem com funcionen les cloaques d'aquest Ajuntament».

Els sous, de nou a debat

El darrer punt va ser l'aprovació de la modificació de la plantilla de personal i la creació de places i llocs de personal enventual, una vegada més amb retrets i acusacions de forma bel·ligerant. Van repetir-se els arguments dels darrers dies.

Mentre el govern sosté que no s'incrementa la despesa per dedidacions ni els sous del personal respecte al 2015, l'oposició ho qüestiona i sosté que sí.

Agnès Lladó va optar per detallar les diferències, a la baixa, per càrrecs eventuals com el Cap de Gabinet o tècnics de comunicació i protocol. A més, va afegir que esperen que sigui una bona organització i no haver de fer com l'anterior govern, que tenia personal i externalitzava el servei.