20 de juliol de 2019
20.07.2019
Diari de Girona

Projecte pioner a la depuradora de Palau per preservar gripaus i granotes

Es conservarà una llacuna existent i es crearà una bassa auxiliar En els darrers deu anys gairebé s'han extingit algunes poblacions

20.07.2019 | 00:47
Un dels espais lacustres de la depuradora de Palau.

El Consorci de la Costa Brava (CCB) de la Diputació de Girona lidera un projecte pioner per afavorir la biodiversitat a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Palau-saverdera amb l'objectiu de naturalitzar una llacuna i crear-ne una d'auxiliar per preservar les poblacions d'amfibis en risc d'extinció: el gripau d'esperons, el trió verd i consolidar la granota verda. També s'introduirà el nenúfar blanc ( Nymphaea alba), l'únic que és autòcton de Catalunya i amb només poblacions aïllades a uns quants punts del país.

En els últims deu anys, als Aiguamolls de l'Empordà i a gairebé tota la plana de l'Alt Empordà s'han extingit les poblacions d'amfibis com el tòtil, el tritó palmat i el tritó verd. El gripau d'esperons està en una situació molt vulnerable amb només sis poblacions reproductores.


El 60% d'espècies, amenaçades

La situació de vulnerabilitat que pateixen els amfibis és un problema global. Segons la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes, un 60% de les espècies d'amfibis estan amenaçades per la destrucció dels seus hàbitats, la dessecació per sobreexplotació de torrents i aqüífers o la disminució de la humitat ambiental per l'emergència climàtica, entre d'altres causes.

Aquests animals actuen com a bioindicadors en el medi natural perquè tenen una pell molt permeable a contaminants dissolts a l'aigua, la pluja àcida o les radiacions solars. L'estat de les seves poblacions indiquen la qualitat de l'entorn on viuen i no només del medi aquàtic sinó també el terrestre.

Per revertir aquesta situació, el projecte s'ha fixat multiplicar els exemplars del gripau d'esperons i del tritó verd a l'Alt Empordà, actualment en perill d'extinció, i consolidar la població reproductora de granota verda.

Per aconseguir-ho, s'ha adequat una llacuna per a amfibis, amb un marge d'herbes i rampes per facilitar-los l'entrada i sortida de l'aigua així com d'aus i mamífers que hi puguin caure accidentalment. A més de ser un hàbitat magnífic per a la granota verda, la llacuna tindrà molt potencial per al refugi i reproducció d'altres amfibis. En concret, serà una llacuna d'afinament, per on passa l'aigua depurada i se'n millora la qualitat gràcies als processos físics, químics i biològics que s'hi produeixen.

També s'ha creat una bassa auxiliar per a la reintroducció d'espècies d'amfibis que estan amenaçades per evitar que altres espècies se les mengin quan són larves. Ja s'hi han començat a alliberar larves d'espais propers en risc imminent de dessecació per la falta de pluges.

Paral·lelament es farà una gestió ecològica de les zones verdes, s'introduirà el nenúfar blanc i es farà una acció de gestió sostenible de l'aigua.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook