El Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat ha restaurat el Llibre de comptes núm. 222 de la notaria de Figueres (1821-1835) del notari Narcís Gay que estava dipositat a l'Arxiu Comarcal. L'exemplar estava malmès. El procés ha consistit en la desinfecció i la neteja així com la posterior consolidació. També s'ha restaurat l'enquadernació.