L'empresa Agropecuària Sant Julià projecta ampliar la granja de pollastres d'engreix que té al terme municipal d'Ordis. La societat ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat incrementar l'actrivitat avícola, que passarà a estar formada per 97.500 exemplars. Actualment, l'explotació ramadera disposa de 76.704 places i l'ampliació es dimensiona en les quatre naus existents, sense construcció. El termini per consultar la documentació, a exposició pública finalitza avui.

La finca se situa en el camí d'Avinyonet, al terme municipal d'Ordis, en una zona classificada com a rústica, tal com es recull en el projecte d'ampliació. Els promotors compten amb el certificat urbanístic de l'Ajuntament, ja que, entre d'altres aspectes, compleix la distància mínima requerida de 750 metres amb les zones urbanes. De fet, el nucli urbà més proper és el poble d'Ordis, que es troba a 870 metres de la granja.

L'ampliació de l'activitat no comportarà la construcció de nous edificis per a dur terme l'engreix de pollastres. No s'augmentarà la superfície construïda de la finca però sí que es preveu millorar l'efecte visual amb la plantació d'una línia d'arbrat.

En total es disposa d'una superfície útil de 4.979,20 metres quadrats i els animals es distribuiran equitativament, repartits en grups de 22.560 en dues naus i 26.190 a cadascuna de les dues naus restants.

L'estudi tècnic argumenta que l'activitat no generarà contaminació acústica ni atmosfèrica. Referent a la gestió de les dejeccions ramaderes, en aquest cas de gallinasses, es destinaran a adob dels camps de conreu de què disposa el titular de l'explotació i que «són suficients per gestionar-les correctament». Aquests conreus també serveixen per a l'alimentació del bestiar.

El projecte també defensa que l'ampliació de la granja, que es farà augmentant la densitat del bestiar dins les edificacions ja existents, compleix «en tot moment» amb les normatives de benestar animal vigents.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat la documentació a informació pública, que es pot consultar fins avui, 9 d'octubre, juntament amb el període d'al·legacions.

El grup ecologista IAEDEN-Salvem l'Empordà no hi hauria presentat al·legacions, segons ha explicat la seva portaveu, Marta Ball-llosera.