L'Ajuntament de l'Escala ja té a punt la primera partida, de 800.000 euros, per engegar el projecte per convertir l'edifici de Can Maset en un gran espai cultural i educatiu on es concentrarà una biblioteca, un auditori de petit format, els estudis de ràdio i televisió, i el casal de jubilats, entre altres serveis. La primera partida és per a l'enderroc d'un dels dos edificis que conformen el conjunt i que pateix aluminosi.

Can Maset se situa a la plaça de les Escoles i entre els carrers avinguda Girona i carrer Rusiñol. Es considera un lloc estratègic a tocar l'escola, l'institut, a peu del centre històric i d'un aparcament amb moltes places.

L'Ajuntament ha anat adquirint en els darrers anys diferents parts de l'immoble fins que tots els espais i locals han estat de titularitat municipal.

El conjunt està integrat per dos edificis, un de més antic, que pateix aluminosi, i un de més nou que no requerirà una intervenció tan important.

Actualment ja hi ha diversos serveis a Can Maset com el casal de jubilats, l'escola de música o la ràdio i televisió. Els serveis de Cultura es van traslladar recentment a l'Alfolí de la Sal aprofitant la seva remodelació.

Però el govern municipal projecta crear un gran espai cultural que inclourà també la biblioteca que es traslladaria de la ubicació actual i un auditori de petit format. La biblioteca actual no compleix els estàndards que demana la Generalitat. Pel que fa a l'auditori, se situaria a la planta baixa aprofitant el pendent del carrer Rusiñol. Es tractaria d'un lloc per fer audicions, per exemple, de l'escola de música i que complementaria altres equipaments com la sala polivalent o el CER.

L'any passat es va adjudicar la redacció del projecte i ara s'ha establert una partida de 800.000 euros al pressupost municipal que servirà per engegar el projecte amb l'enderroc de la part més antiga.

L'alcalde, Víctor Puga, considera que el nou Can Maset, «ha de generar un efecte multiplicador per esdevenir un referent cultural i també econòmic on aglutinar també la biblioteca, el casal de jubilats, els estudis de ràdio i televisió, l'escola d'adults i l'auditori».

«Un gran equipament que començarem a executar aquest 2020 i anirà a càrrec en un inici del romanent de tresoreria».