L'Ajuntament de Roses comença la primera fase dels treballs per construir una nova plaça al carrer de la Llotja en una finca adquirida pel consistori. El consistori ha anunciat l'inici de les obres per a demà dilluns.

L'ambit comprèn una superfície de 2.400 metres que inclourà la nova zona verda d'ús públic, enllumenat i mobiliaria urbà. Es modificaran també les xarxes de serveis, soterrant les línies aèries de telefonia i de baixa tensió, i es projectarà una xarxa de sanejament de recollida d'aigües de pluja per al futur. L'enllumenat existent se substituirà per noves lluminàries de baix consum.

La zona quedarà afectada pels canvis en el trànsit rodat entre els carrers Cap Norfeu, la Llotja i Pescadors.