Figueres organitza la ciutat en 15 districtes per millorar el manteniment de la via pública. Serveis Urbans s'anticiparà d'aquesta manera i s'espera que permeti actuar de forma més eficient a les diferents zones de la ciutat fent el manteniment de tots els districtes durant un mes a l'any.

Els treballs per districte duraran un mes i es faran de forma concentrada i rotatòria.

Les actuacions que es duran a terme seran: pintura vial, retirada d'andròmines, substitució dels elements urbans malmesos (bancs, papereres...), rebaix de les voreres als passos de vianants, neteja de plaques identificatives de carrers, substitució de senyals verticals viàries malmeses, arranjament de parcs infantils, arranjament de places, desbrossament, neteja d'enllumenat i reparació de voreres malmeses per l'arbrat.