L'Ajuntament de Roses ha posat en servei noves màquines garbelladores per netejar la sorra de les platges. Els nous equips permeten millorar la neteja. El servei es realitza a totes les platges de sorra, des de Santa Margarida fins a l'Almadrava. La neteja de la sorra es realitza amb equips que es composen de tractor i màquina garbelladora. Enguany, s'han incorporat al servei 2 tractors i 2 garbelladores noves, que han suposat importants millores.