L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat el canvi urbanístic per protegir l'estany de la Poma. La modificació del Pla d'Ordenament Urbanístic Municipal (POUM) es va aprovar en el ple d'aquest dilluns i permetrà convertir-lo en un gran parc públic. L'espai té valors paisatgístics i culturals que el consistori vol preservar amb una reasignació d'usos. La modificació del POUM es va aprovar quasi per unanimitat i només amb l'abstenció del grup Gent de l'Escala.

Amb el canvi s'aconsegueix que la major part de tot l'entorn de l'estany de Poma sigui d'ús públic i concentrant les possibilitats d'edificació que tenien els propietaris a la part més externa i propera a zones ja edificades i fora de l'àmbit.

La modificació aprovada inicialment afecta la zona de l'estany de Poma i també diversos sistemes del nucli urbà. L'objectiu municipal és que tot l'entorn de l'estany, fins ara utilitzat com a càmping, es converteixi en un gran parc d'ús públic, amb itineraris i espais que posin en valor l'interès natural, cultural i patrimonial d'aquest àmbit.

En aquest sentit, durant la Festa Major d'aquest any es va inaugurar una exposició dedicada a l'estany de Poma, en què ja s'apuntaven els eixos de la tramitació que s'està duent a terme i els valors de l'espai.

Mentre es completa el procés, queden suspeses la tramitació de plans urbanístics i l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions, i de comunicats. També queda suspesa l'ampliació d'activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals vinculats amb l'estany de Poma.

El regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, va recordar que la transformació de l'estany de Poma coincideix amb les polítiques del govern municipal d'esponjament del teixit urbà a l'entorn de l'església, l'increment de sòl destinat a equipament comunitari a Can Maset o la consolidació de l'avinguda Montgó com a eix comercial i d'activitats.

La modificació aprovada també té com a objectiu la preservació davant del risc d'inundabilitat i l'increment de l'oferta de places hoteleres així com la seva millora qualitativa.

«Després d'un any d'estudiar els diferents informes tècnics s'ha obtingut un resultat molt positiu de cara a l'interès púlbic» remarcava Bofill. Hi coincidia l'alcalde, Víctor Puga, qui va destacar que es tractava d'un pas «fonamental pel present i futur de l'Escala».

Via expropiació i negociada

D'altra banda, des de l'oposició, el regidor de Gent de l'Escala, Carles Carlà, es va abstenir en considerar que era «preferible» que l'obertura de l'estany de Poma al públic es fes via expropiació i per via negociada.

Per contra, des de l'Escala en Comú van valorar positivament que l'espai esdevingui «un pulmó d'oxigen a Riells» i que l'equip de govern avanci en la preservació dels espais verds.

El grup d'ERC hi va votar també a favor, però va demanar que s'estudiï la possibilitat de fer prospeccions arqueològiques a la zona d'ús hoteler abans que es presenti cap projecte urbanístic.

Ocupat per un càmping

L'estany té 8,2 hectàrees i fins al 2017 els terrenys estaven ocupats pel càming Maite. En canviar de propietaris van començar a sorgir veus que reclamaven la protecció de l'entorn. A l'estany de la Poma hi ha també restes romanes del segle II aC i del segle III dC, de quan el senador Marc Ponci va desembarcar a la Clota amb dues legions que van acampar a la zona.

D'altra banda, el ple també va aprovar l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua potable a l'empresa Sorea i del servei d'enllumenat públic a Electricitat Boquet SL.Entre altres temes, també es va aprovar un conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Incasol, per a fer obres al vestíbul d'accés del MAC-Empúries, que inclou la instal·lació d'un ascensor per garantir l'accessibilitat.