L'Ajuntament de Figueres votarà en el ple de dilluns la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per tal de poder assignar una ubicació definitiva a l'equipament escolar CEIP Carme Guasch. El punt es va validar ahir en la Comissió Informativa prèvia a la celebració de la sessió de dilluns i és un requisit indispensable per poder construir el centre.

L'escola s'ubicarà al mateix espai que ocupa actualment a més d'un terreny adjacent a la vessant sud, que fins ara no era terreny urbanitzable, sinó de zona verda. Per aquest motiu, es compensarà la superfície afectada amb terrenys de zona verda dins del barri de l'Olivar Gran. El nou centre escolar Carme Guasch tindrà una superfície total de 9.142 metres quadrats.

El canvi del PGOU ha d'establir també una ordenació urbanística adequada del planejament general per possibilitar la implantació d'aquest centre educatiu i ordenar el seu entorn de manera que resulti correctament integrat en el barri de l'Olivar Gran on s'emplaça.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat la importància d'aquest tràmit per resoldre una reivindicació i de dèficit de l'escola Carme Guasch, que està en barracons des de fa catorze anys. «És hora que el centre tingui un espai digne i amb espai adient per a l'educació», ha remarcat.

El conveni

Paral·lelament, l'Ajuntament i el Departament d'Educació estan ultimant la redacció del conveni que ha de permetre la construcció de l'edifici, que assumirà inicialment l'Ajuntament amb fons municipals. En el conveni també s'ha de recollir les plurianualitats amb la Generalitat per al retorn dels diners. La previsió és que es pgui començar a construir el 2022 i es calcula que tindrà un pressupst de 5,8 milions d'euros.

L'edifici de l'escola Carme Guasch s'havia previst inicialment a l'antiga presó del carrer Sant Pau de Figueres, però el nou govern va optar per canviar d'estratègia per tal d'agilitzar la construcció del centre.