L'ONCE va presentar ahir a figueres un model de quiosc més accessible per a tots els agents venedors amb discapacitat, més ecològic per la tipologia de productes de construcció i els seus consums i que facilita la comunicació amb el públic. La idea és que es vagin implantant progressivament a tot Catalunya. El model disposa d'espai per deixar el gos o un sistema de braile als laterals perquè ho puguin llegir les persones cegues, entre altres millores.