Cs de Roses proposa un pla de reforma del mercat municipal. La regidora Maribel Machado ha anunciat que demanarà al govern que consensuï un pla de reforma del mercat per «revitalitzar-lo i aconseguir que s'inverteixi en les millores necessàries perquè pugui estar «operatiu al 100% i fins i tot incorporar noves àrees comercials»:

«Fa 28 anys que el mercat a Roses va passar a gestió municipal, els successius governs no han volgut invertir res i ara només hi ha 18 botigues obertes que donen feina a 60 famílies però urgeix una nova licitació i fixar un rumb de creixement», ha explicat l'edil.

La regidora liberal ha assegurat que la reforma del mercat «és necessària i urgeix tornar a realitzar noves licitacions perquè ara estan caducades i es funciona amb pròrrogues però això no és suficient ni dona estabilitat als paradistes», ha manifestat. A més, Machado ha considerat que la redacció d'un pla de reforma permetrà també incorporar noves activitats «i fins i tot generar una àrea gastronòmica, que és una alternativa que funciona i ja s'ha donat en altres mercats municipals d'Espanya amb notable èxit». Una altra de les raons esgrimides per la regidora per a apostar per la revitalització del mercat municipal té relació amb la capacitat de generar major incidència econòmica. "No sols viuen 60 famílies directament del mercat sinó que també genera activitat al seu al voltant perquè, per exemple, els bars i restaurants propers també es beneficien del flux de clients i una remodelació comportaria l'augment significatiu de clients", ha exposat. Per això, ha demanat a l'ajuntament "un compromís ferm", tenint en compte que es tracta d'un mercat de proximitat, amb tracte directe amb els clients i que no depèn de l'estacionalitat de la temporada turística. "Millorar el mercat municipal contribuirà a generar ocupació i dinamisme econòmic i ben gestionat es convertirà en un centre de referència a la comarca", ha insistit.

Cs Roses propone un plan de reforma para el mercado municipal con nuevas licitaciones y la incorporación de un sector gastronómico·La concejal liberal Maribel Machado critica "el abandono" al que los distintos gobiernos lo han sometido y que provoca que el 20% de las paradas estén cerradasRoses, miércoles 28 de octubre de 2020.- La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Roses Maribel Machado ha anunciado que pedirá al gobierno municipal que consensue un plan de reforma del mercado municipal "para revitalizarlo" y conseguir que se invierta en las mejoras necesarias para que pueda estar "operativo al 100% e incluso incorporar nuevas áreas comerciales". "Hace 28 años que el mercado en Roses pasó a gestión municipal, los sucesivos gobiernos no han querido invertir nada y ahora solo hay 18 tiendas abiertas que dan trabajo a 60 familias pero urge una nueva licitación y fijar un rumbo de crecimiento", ha explicado la concejal.La concejal liberal ha asegurado que la reforma del mercado "es necesaria y urge volver a realizar nuevas licitaciones porqué ahora se están caducadas y se funciona con prórrogas pero eso no es suficiente ni da estabilidad a los paradistas", ha manifestado. Además, Machado ha considerado que la redacción de un plan de reforma permitirá también incorporar nuevas actividades "e incluso generar un área gastronómica, que es una alternativa que funciona y ya se ha dado en otros mercados municipales de España con notable éxito".Otra de las razones esgrimidas por la concejal para apostar por la revitalización del mercado municipal tiene que ver con la capacidad de generar mayor incidencia económica. "No solo viven 60 familias directamente del mercado sino que también genera actividad a su alrededor porqué, por ejemplo, los bares y restaurantes de alrededor también se benefician del flujo de clientes y una remodelación conllevaría el aumento significativo de clientes", ha expuesto. Por ello, ha pedido al ayuntamiento "un compromiso firme", habida cuenta que se trata de un mercado de proximidad, con trato directo con los clientes y que no depende de la estacionalidad de la temporada turística. "Mejorar el mercado municipal contribuirá a generar empleo y dinamismo económico y bien gestionado se convertirá en un centro de referencia en la comarca", ha insistido.