Durant les dues jornades es va capturar un ratpenat orellut gris ( Plecotus austriacus) al mas de Rabassers de Baix. Això va permetre constatar que l'espècie no només s'alimenta a la plana, sinó que aprofita altres zones humides del parc com l'embassament de Rabassers. La principal colònia coneguda de l'espècie al parc natural se situa al monestir de Sant Pere de Rodes. Un seguiment realitzat fa uns anys va permetre constatar on s'alimentaven i la importància que té el monestir per a l'espècie que no té altres refugis propers a la zona on s'alimenta.