L'Ajuntament de l'Escala ha portat a terme la reparació del piló d'amarrar, entre la Riba i la Punta, un antic element situat a la Platja i construït el 1784 per als grans vaixells de cabotatge que amarraven a l'antic port. Els efectes dels temporals havien anat debilitant la roca on se sustenta aquest piló, just a la zona on antigament hi havia hagut un forat que es va fer, quan a la zona de la platja hi havia el port del municipi, per fer-lo servir com a lavabo públic que anava a parar directament al mar. Aquest forat s'ha anat engrandint per sota.

Els darrers anys també s'ha anat detectant un deteriorament progressiu del rejuntat entre les pedres que composen el piló.

Per això, s'ha decidit fer una actuació d'urgència de forma preventiva per tal de minimitzar qualsevol risc que pugui afectar aquesta estructura tan identificativa d'aquesta zona de l'Escala. Els treballs consisteixen a reforçar la base i rejuntar de nou les pedres que formen el piló allà on sigui necessari.