instal·len una placa commemorativa a l'hospital. L'Ajuntament de Figueres ha portat a terme un reconeixement dels serveis essencials de Figueres durant la covid-19. L'acte s'ha inclòs dins les Fires que es recuperen, tot i que diluïdes per la situació de pandèmia.