Figueres dona impuls al Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) després de 38 anys sense renovar-lo i més de dues-centes modificacions a l’actual planejament de 1983. El nou pla preveu un creixement màxim de 53.000 habitants fins al 2040; arribar als 25.000 immobles -6000 habitatges més- i es potencia la vivenda unifamiliar a les zones de Cendrassos Sud, Vilatenim i zona Aigüeta. També contempla el bypass amb una única estació ferroviària a ponent i la supressió del pas a nivell.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, remarca que l’eina permetrà «resoldre un dèficit estructural que ha estat perjudicial per a la nostra ciutat» amb una guia que «dibuixa la traça urbanística de Figueres per als propers 20 anys, que ajudarà a reactivar l’economia».

El regidor d’Urbanisme recorda que l’actual té 38 anys. Des de llavors s’han fet les més de 200 modificacions però es considera una eina imprescindible.

En creixement s’allunyen dels 75.000 habitants que es plantejaven fa uns anys i es posa la xifra dels 53.000 com a màxim. Del creixement previst actualment en sòl urbanitzable, s’ha construït un 7%. El nou POUM revisa les àrees estratègiques impulsades per la Generalitat el 2007 per adaptar al creixement natural i sostenible. Això suposaria sumar uns sis mil immobles més d’un total de 25.000 habitatges.

En mobilitat, el govern destaca que es preveu el bypass ferroviari que va aprovar el ministeri amb una única estació al nord de la ciutat i suprimir les vies del tren del centre, una històrica reivindicació per acabar amb aquesta fractura al centre de la ciutat.

Recentment es va informar que el projecte d’estació única encara està sobre la taula de l’Estat, però són conscients que encara està lluny de fer-se realitat. El POUM contempla la reserva de terrenys.

La mobilitat és un problema important a la ciutat amb una estructura de 1967, tot i haver triplicat la població. Contemplen l’execució de la ronda nord, entre l’avinguda Perpinyà i la carretera de Llançà, i acabar la ronda oest. Aparcaments dissuasius i una àmplia xarxa de carrils bici.

En l’espai públic el POUM planteja que la ciutat està densament poblada i que necessita espaiar-se. Planteja una xarxa d’espais lliures a l’interior de la ciutat per generar parcs de barri. Esponjar i pacificar alguns carrers, sobretot a la zona central est de la ciutat. I crear eixos verds que connectin els dos grans espais verds a l’entorn de la ciutat (el parc del Castell i el del Manol).

En equipaments el POUM preveu completar el sistema d’equipaments esportius, escolars i de lleure i identificar on s’han de realitzar. Es considera rellevant generar algun equipament rellevenat referencial a la ciutat.

En relació amb l’activitat econòmica es pretén incrementar el sostre passant del 18 al 27%, bàsicament, a l’entrada de la ciutat venint de Girona, l’N-II venint de la Jonquera i Vilatenim.

Activitats comercials

D’altra banda, s’amplia la trama urbana consolidada, que ha de possibilitar la implantació d’activitats comercials en àrees ben ubicades, l’avinguda Vilallonga i la carretera de Roses.

El POUM es portarà a ple després de molts anys de reivindicacions d’aquesta figura d’ordenació urbana i en un govern integrat per quatre partits (ERC, PSC, Guanyem i Canviem). El vicealcalde, Pere Casellas, ha remarcat la importància del POUM, que «completarà les necessitats dels figuerencs», i ha afegit que «aquest govern, compost per forces diferents, és conscient i responsable perquè la ciutat tiri endavant, i el Pla d’Ordenació Urbana Municipal n’és un exemple».