L’Ajuntament de Figueres té previst encarregar un informe per avaluar el cost d’acabar les rondes i l’enllaç viari des de l’estació del TAV fins a la C-31. A partir d‘aquí es buscarà la manera de finançar aquestes obres que han de resoldre part de la mobilitat a la ciutat. S’espera l’ajuda de les administracions supramunicipals i d’acords público-privats. Les rondes s’han dibuixat al document del POUM aprovat inicialment. Cs considera prioritari acabar les rondes per acabar amb el caos de trànsit.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, va posar sobre la taula durant l’aprovació del POUM alguns dels reptes importants. La necessitat de millorar el sistema viari per evitar les dificultats de circulació actuals és una qüestió que fa anys que s’espera resoldre.

La ciutat espera poder tancar una anella de rondes i les connexions dels principals vials amb aquestes que permeti alliberar de la trama urbana part dels vehicles, com destaca l’alcaldessa, Agnès Lladó.

El regidor explica que «fins ara el sol residencial era una de les possibilitats per anar fent avançar l’acoplació de les rondes, però aquesta solució sembla difícil de portar a terme».

Per això, creu que «hauríem d’anar pensant que sigui la pròpia administració local que porti la iniciativa» però deixa clar que «haurà de comptar amb la resta d’administracions, sigui de la Generalitat, de la Diputació de Girona o de l’Estat per arribar a complir». Lladó constata que fins ara depenia de l’aprofitament del promotor i ara dependrà de l’administració.

Explica que cal passar d’un sistema de compensació a un de cooperació. En aquest sentit, posa com a exemple que cal l’enllaç entre la rotonda de la carretera N-260 de Portbou fins a l’Aigüeta, i l’avinguda Perpinyà, passant per darrere l’Horta d’en Capallera. Un dels objectius del govern. I com fer-ho, diu Amiel: «Portant la iniciativa l’administració local en un règim de cooperació públic-privat».

El govern diu que hauran de buscar fons i prèviament saber quins costos tindrà. Per aquest motiu, «una de les primeres accions que haurem de portar a terme és l’encàrrec d’aquest cost de completar la ronda est-nord».

Una altra de les vies que es considera important per rodejar la ciutat i treure trànsit de la trama urbana és l’enllaç des de la C31 −la carretera que porta a l’Escala− fins a l’estació del TAV.

Actualment, el trànsit rodat que prové d’aquesta carretera que dona accés, entre d’altres, a les poblacions de la costa, ha d’arribar a l’estació des de l’antiga N-II creuant Figueres.

El regidor de Ciutadans Héctor Amelló durant l’aprovació inical del POUM es va referir a les rondes com una deles qüestions prioritàries. «Si no aconseguim que part del trànsit passi per fora, continuarem tenint una ciutat sumament caòtica i és una de les coses que més molesten als veïns de Figueres». I apuntava que molt del trànsit que avui creua la ciutat s’ho podria estalviar.

Pla de rondes

Figueres ja va informar a finals del 2020 que es buscaven fons per acabar o anar tirant endavant rondes i que s‘havien iniciat converses amb la Diputació de Girona presentant al projecte. Va informar que es projecten dues noves rondes (la nord-est i la oest) i l’ampliació de l’actual Ronda Sud, l’única executada fins ara.

Els treballs els van valorar en 11,6 milions d’euros. Com a «prioritat» es plantejava la construcció de la ronda nord-est, valorada en 2,8 milions i que va destacar Amiel durant la presentació del POUM a l’aprovació inicial. Aquesta ronda ha de connectar la carretera de Llançà amb l’N-II, direcció la Jonquera.