La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya considera vital per Figueres que es conservin les dues estacions de tren mantenint la del centre de la ciutat per reduir l’impacte ambiental i no perdre la capitalitat. Proposen el soterrament o el sistema de trinxeres per poder treure el pas a nivell. És una de les al·legacions al POUM aprovat inicialment el mes de juliol. També demanen realitzar la ronda nord, potenciar l’ús de la bicicleta, un nou pol d’equipaments i que la sala Edison passi a ser un equipament públic. 

El POUM aprovat actualitza l’actual planejament que és de 1983. La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi acull una exposició pública del nou document i es van programar una sèrie de reunions entre arquitectes de l’Alt Empordà per valorar-lo. N’han extret unes conclusions que han servit per redactar les al·legacions . Els temes aportats tenen relació amb les infraestructures; la mobilitat i l’aparcament; els equipaments; les zones verdes; els vials verds, el paisatge; els volums disconformes; la tipologia edificatòria; i el model de ciutat.

En relació al tren el POUM preveu es preveu el bypass ferroviari que va aprovar el ministeri amb una única estació al nord de la ciutat i suprimir les vies del tren del centre, una històrica reivindicació per acabar amb aquesta fractura al centre de la ciutat.

Des del Col·legi d’Arquitectes sostenen que seria millor mantenir les dues estacions per reduir l’impacte ambiental i per no perdre la capitalitat. Però soterrar o crear un sistema de trinxeres que permeti «cusir» les dues parts de la ciutat ara separades per les vies i els passos a nivell. 

En matèria d‘infraestructures les al·legacions apunten altres qüestions com la creació de bosses d’aparcament que «puguin absorbir les persones de la comarca que treballen a Figueres i aquelles que hi fan turisme.  

Un altre tema important per la ciutat és realitzar la Ronda Nord que demanen que es faci des de la iniciativa municipal. 

Consideren que la ciutat necessita un nou pol d’equipaments que entenen que es podria situar prop de Vilatenim . La ciutat treballa per desencallar el projecte a l’entorn de la Sala Edison, un eqipament que des del col·legi creuen que hauria de ser públic.  

Les al·legacions també apunten que caldria «potenciar i connectar els espais verds urbans entre ells, com també de l’interior cap al sòl no urbanitzable (sòl rústic)».

Et pot interessar:

 El teixit edificatòri residencial consideren que cal conservar la tipologia edificatòria de cases pati.

Conclouen que Figueres és la capitalitat de comarca i, com a tal, «s’haurà de visualitzar en el planejament», per això insisteixen en no perdre l’estació del centre, la implantació d’un altre pol d’equipaments juntament amb grans zones verdes ben connectades, i la creació de bosses d’aparcament.