L'empresa municipal Fisersa assumeix des de dissabte el servei de neteja viària de Figueres. L'ens va començar a rebre la nova maquinària a finals de l'any passat amb escombradores d'última generació i en les pròximes setmanes incorporarà nous vehicles a la flota. En total, s'ha fet una inversió de més de 2 milions d'euros en els mitjans tècnics per millorar el servei. Pel que fa a efectius humans, la plantilla s'ha incrementat i ha passat dels 30 als 45 treballadors. L'empresa, però, està estudiant continuar augmentant el nombre d'efectius.

La neteja viària a Figueres estava en mans privades des del 2001 i fins el 31 de desembre del 2021 ha estat gestionada per Ecoserveis, una empresa mixta. El traspàs suposa la municipalització del servei i un estalvi per l'Ajuntament de Figueres de més de 170.000 euros anuals. També s'autoritza una despesa màxima a favor de FISERSA de 14,4 milions d'euros durant la durada del contracte, a raó de 2,8 milions d'euros l'any. Figueres de Serveis S.A (FISERSA) és una empresa municipal que ofereix els serveis de subministrament i sanejament de l'aigua; mobilitat i manteniment urbà. Recentment, també ha assumit la gestió de l'enllumenat públic de la ciutat.