Els treballs de condicionament dels terrenys on s'ha d'ubicar la nova escola d'educació infantil i primària Vall d'Aro Castell d'Aro han comença aquest mes d'octubre. El centre ha de substituir el proper curs l'edifici actual. Les obres són assumides íntegrament per l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, amb una inversió de 392.000 euros (IVA inclòs). Els treballs s'enllestiran en tres mesos,i s'executen en un solar de titularitat municipal de 10.336 metres quadrats. Posteriorment en un nou projecte, abans no acabi l'any, el consistori iniciarà també els treballs de construcció dels vials de servei, han informat fonts municipals

Els treballs es divideixen en tres fases: la primera ha estat l'alineació i els rasants; la segona, l'esbrossada de la vegetació i l'actual generació del terraplenat piconat per situar les terres degudament compactades a la mateixa cota que l'institut Ridaura, que es troba a la finca contigua; la darrera és la construcció dels murs de contenció, que en la besant sud serà d'escullera, i en les altres tres de contenció vertical amb gabions, que en alguns trams aguantaran tant el carrer com la Via Verda, i en d'altres el nou terraplè.

La nova escola disposarà de 2.328 metres quadrats, 1.296 dels quals es destinaran a espais exteriors amb capacitat per a 225 infants, i s'executarà mitjançant una edificació industrialitzada modular, un sistema molt més àgil que el tradicionalque hauria de permetre començar-hi l'activitat docent el curs 2015-2016. La construcció és possible gràcies al conveni aprovat ara fa un any entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament, que preveu que el consistori aporti el 50% del cost de construcció, fixat en un màxim de 3.664.451 euros. El seu finançament serà el sistema d'arrendament amb opció de compra durant 60 mesos, amb quotes de 61.074 euros: les 30 primeres les assumirà l'ajuntament, i les 30 darreres la Generalitat.

Un cop completades totes les mensualitats, i per tant, executada l'opció de compra, el propietari de les instal·lacions serà l'ajuntament, que en cedirà el seu ús a la Generalitat per a l'activitat escolar. Durant la vigència de l'arrendament l'empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment de l'edifici, tot i que la conservació i la vigilància correspondran al consistori, que un cop passats els 60 mesos, també n'assumirà el manteniment.