L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha ordenat abonar a quatre dels agents de la Policia Local 29.483,96 euros d'acord amb les quatre sentències que ha perdut en què els policies reclamaven l'abonament de part del complement de productivitat que havien deixat de percebre. En total, hi va haver 13 agents que van reclamar aquesta compensació, dels quals un va renunciar-hi, dos altres han estat desestimades pel tribunal, tres estan pendents de sentència i set han estat estimades: cinc totalment (si bé una encara es troba recorreguda) i dues parcialment, segons ha informat uns dels agents demandants.

Les quatre sentències que l'Ajuntament ja ha acordat complir fent el pagament estableixen els següents imports: 8.528,01 euros; 7.698,02 euros; 7.623,78 euros; i 5.634,15 euros. Les quatre sentències, que condemnen l'administració local a costes, van ser recorregudes per l'Ajuntament, recurs que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va descartar.

Les quatre resolucions judicials són del jutjat contenciós administratiu número tres de Girona i no entren a valorar el fons de l'assumpte, sinó que es pronuncia sobre l'aspecte formal de les reclamacions que van fer els agents a l'Ajuntament i, més concretament, sobre el silenci administratiu del qual van ser objecte les seves al·legacions perquè els fossin abonats els imports del concepte de productivitat.

Mentre l'Ajuntament considerava el silenci administratiu en sentit negatiu, el jutjat l'interpreta en positiu. Així ho va fer el contenciós administratiu número 1 en el cinquè cas estimat totalment, però que es troba pendent del recurs (l'import reclamat és de 1.935,75 euros). En la sentència de primera instància, el jutjat considera que el silenci administratiu no és "una forma regular de denegació de sol·licituds", sinó que "suposa la infracció del deure de resposta que pesa sobre les administracions públiques". I afegeix que "la regla general en el nostre Dret és el sentit positiu del silenci".

Els agents han emès un comunicat en què agraeixen el suport que han tingut en aquest procés del sindicat SPPM-CAT.