25 de febrer de 2015
25.02.2015

Un informe diu que el mal ambient a la Policia Local de Palafrugell es manté

L'Entesa reclama a l'alcalde que cessi el regidor de Seguretat perquè en quatre anys la situació al cos no ha millorat

26.02.2015 | 07:39

La problemàtica interna de la Policia Local de Palafrugell que va transcendir fa quatre anys segueix latent. Una avaluació sobre factors psicosocials elaborat per ASPY Prevención sobre el cos policial conclou que és "absolutament prioritari actuar sobre els conflictes personals, ja que la millora d'aquests ens pemetrà millorar o, si més no, minimitzar les situacions desfavorables que afecten aspectes laborals". L'estudi, fet a través d'un qüestionari que han respost correctament 32 treballadors, detalla la situació de quatre estaments laborals: sergents i caps, caporals, agents i personal administratiu. Analitza la situació de cada grup en funció de nou factors, com ara la carrega de treball, les demandes psicològiques, l'acompliment del rol o les relacions i suport social. El document és del desembre del 2014 i en el ple d'ahir l'alcalde Juli Fernández (PSC) va dir que el govern ha demanat una ampliació perquè "cal complementar-lo per tenir més eines objectives".

Arran dels resultats aportats per cada grup, l'informe conclou que el perfil dels agents s'ha d'analitzar des d'una visió general: "La situació desfavorable que manifesten els treballadors no és en determinats aspectes, sinó general". Així, exposa que "quan aquest fet passa, en un percentatge molt elevat de casos l'origen d'aquesta siuació la trobem en aspectes o conflictes personals que han acabat afectant al grup tant a nivell personal com laboral".

El document precisa en aquest sentit que "aquest fet queda palès quan un percentatge important dels treballadors manifesta l'existència de conflictes personals que poden arribar a nivell de violència psicològica i, el que és més greu, alguns fin tot afirmen sentir-se discriminats i fins i tot l'existència de violència física".

Davant d'aquesta situació negativa, l'informe proposa unes mesures preventives, extensives als caporals, "per determinar-ne la magnitud i la rellevància dels fets", de manera que un departament extern al cos policial o a l'Ajuntament hauria de reunir-se individualment amb els afectats "per detectar quines són aquestes problemàtiques".

Un cop fet aquest primer pas, l'informe recomana establir un codi intern de bona conducta perquè "no és normal que aquests desacords (entre agents) acabin molts cops en conflictes personals i amb l'ús d'actuacions i llenguatge inadequat".

Les conclusions d'aquest informe les va exposar en el ple la regidora de l'Entesa Ana Recio, que va manifestar que entre l'auditoria que va presentar el Departament d'Interior l'any 2010 (i que es va tenir en compte per elaborar informes posteriors i una comissió d'investigació local sobre la policia) i aquest document del passat desembre, creu que el clima a la Policia Local "ha empitjorat". De fet, va preguntar al govern què havia fet aquest temps per millorar l'ambient al cos i si els canvis en comandaments havien servit per alguna cosa. També va demanar a l'alcalde que cessés el regidor de la policia, Lluís Pujol, "perquè ha dit aquests quatre anys que tot anava millor, però sembla que no és així". L'alcalde va dir que mantenia la confiança en Pujol i que el seu cessament no implicaria la solució al cas, el qual va admetre que és "molt complicat de resoldre" i que requereix un treball i implicació de més d'un mandat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook