15 de desembre de 2015
15.12.2015

El govern de Palamós prioritza les millores a la via pública

Porta al ple el pressupost pendent del que votarà l'oposició, que té majoria en el consistori

17.12.2015 | 07:16
La presentació del pressupost, amb el regidor de CiU Jordi Pallí (esquerra), Lluís Puig (ERC) i Maria Puig (ERC).

L'Ajuntament de Palamós votarà al ple d'avui la proposta del govern (ERC i CiU) de pressupost municipal de l'any vinent, que puja 22.571.950 euros. L'alcalde i regidor d'Hisenda, Lluís Puig (ERC), va exposar que el pressupost de 2016 reflecteix la voluntat de prioritzar el servei al ciutadà i la via pública alhora que manté el control de l'endeutament. La proposta destina 1.550.000 euros d'aquest pressupost a inversions, dels quals entre el 55 i 60% van a millores a la via pública. El govern municipal està en minoria, de manera que necessita almenys una abstenció per tirar la seva proposta de pressupostos endavant. En aquest entit, Puig va explicar que havia mantingut converses amb tots els partits de l'oposició, però que desconeixia el seu posicionament en el ple.
Les inversions tenen quatre eixos principals: l'atenció a les persones més desfavorides amb clara vocació no només assistencialista sinó d'acompanyament per a la inserció social i laboral; amb l'increment en un 10% de les prestacions relacionades amb Serveis Socials que respon a l'ampliació d'horari d'atenció psicològica, inici del projecte d'educador de carrer i ampliació de l'horari del centre obert per incorporar l'atenció a les famílies; en l'àmbit d'atenció a les persones es manté la partida d'ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica amb la voluntat de potenciar el seu ús; pel què fa al foment laboral, es vol potenciar de la borsa de treball i la creació de programes formatius per a joves amb la inserció en sectors productius de la vila; i, finalment, la realització d'un pla director de millores i manteniment de la via pública a diferents barris amb l'arranjament places, voreres, asfaltatge, i campanyes de neteja complementària a tot el poble.

Millores a la via pública
La campanya de millores de la via pública per a 2016 inclou, entre altres, projectes com el del carrer del Palmar on s'arranjaran voreres, asfaltatge, clavegueram i enllumenat, amb un pressupost de 291.000 euros. També hi ha la millora del carrer dels Huguets amb l'aportació de 55.000 euros; la realització d'un nou pla d'arranjament de voreres al municipi amb un pressupost de 85.000 euros o bé les millores de places urbanes i d'asfaltatges de diversos carrers amb una partida global de 210.000 euros.
No només projecta actuacions en carrers, sinó que també hi ha la renovació de parcs infantils, millores de zones verdes, instal·lació de nova senyalització viària i adquisició de mobiliari urbà amb un total de 144.000 euros. L'Ajuntament també dóna continuïtat als projectes de renovació d'enllumenat públic i d'estalvi energètic amb una aportació de 70.000 euros.
El pla director de millores i manteniment a la vila també inclou diversos equipaments municipals (Àrea de Cultura, instal·lacions esportives, Aula d'Aprenentatge o Servei d'Arxiu) amb una inversió de 210.000 euros.
Una altra aposta que pretén amb aquests pressupostos és l'activació econòmica local amb la dinamització turística del municipi aprofitant els seus valors paisatgístics, mediambientals i culturals, que inclouria l'arranjament del camí de ronda en el seu tram a S'Alguer o les millores en l'espai natural de Castell amb una aportació econòmica global de 115.000 euros.
En l'àmbit del foment econòmic també compta amb partides per a la promoció d'activitats en temporada mitjana amb 10.000 euros, així com per a les activitats culturals de dinamització local, per un import de 25.000 euros.

Processos estratègics
Quant a la potenciació de la convivència i la participació de la societat palamosina, fomentant la comunicació bidireccional amb els ciutadans, facilitant l'accés a l'administració municipal, la millora de l'atenció presencial i la comunicació digital; el pressupost municipal disposa d'una partida de 26.200 euros en concepte de processos estratègics i de comunicació.
Finalment, la ràtio de deute viu de l'Ajuntament de Palamós se situa per sota del 55%. Percentatge que es reduirà de manera considerable a mesura que la Generalitat reconegui el deute aproximat d'uns quatre milions d'euros que té envers l'Ajuntament de Palamós corresponents al projecte de la Llei de Barris i a càrrec de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook