La promotora Ses Negres ha iniciat recentment a Begur els primers moviments de les obres d'urbanització de 24 cases, actuació que ha de servir per a rehabilitar l'antiga pedrera Nova. El projecte, que prové d'un conveni urbanístic del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del 2003 i amb els corresponents vistiplau d'Urbanisme i Medi Ambient, es concreta en la construcció de les citades 24 cases.

La urbanització, a part de solucionar el nyap de la pedrera al paratge del cap de Gall, a s'Antiga, també va comportar una compensació econòmica de 414.000 euros per a l'Ajuntament, que va fer servir per comprar un terreny a l'entrada del nucli de Sa Tuna i evitar el seu desenvolupament urbanístic, que comportava la construcció de més cases, ha informat l'Ajuntament.

El conveni urbanístic per a la restauració de la pedrera -en un lloc privilegiat amb vistes a Sa Riera i a la platja de Pals- es va tancar com a alternativa, davant la impossibilitat de poder-ho fer amb l'aval existent -l'explotadora havia plegat-, que era de 12.000 euros. La finca, que té una superfície de tres hectàrees, es rehabilitarà amb 24 habitatges, encara que des de la promotora s'està plantejant reduir el nombre de cases, han detallat les fonts municipals. A més, s'ha de deixar uns 7.000 metres quadrats d'espais verds, d'equipaments i vials.

Tot i això, la contrapartida més important per a l'Ajuntament de Begur va ser la compensació econòmica que va donar la promotora de la urbanització -ja abonada al seu dia-, que es va concretar en 414.689.35 euros. Uns diners que l'administració local va destinar a aconseguir una gran zona verda a l'entrada de Sa Tuna. Segons el pla general, en aquesta zona, de dues hectàrees, es preveien 25 habitatges. D'aquesta manera, els diners que l'Ajuntament va ingressar per la construcció de les 24 cases a la pedrera Nova van servir per evitar-ne 25 d'altres a Sa Tuna ja que van ser la indemnització perquè no s'aixequessin, han concretat les fonts municipals.

Explotada de 1972 a 2002

L'explotació de la pedrera va començar el 1972 i el termini d'aprofitament era per 50 anys. Però el mes d'abril de 1992, l'equip de govern begurenc va aturar-la en detectar que no tenia permís municipal ni llicència d'activitats classificades. Al cap de 13 mesos, el mes de maig de 1993, l'Ajuntament li va atorgar, amb el vistiplau d'Urbanisme i de Medi Ambient de la Generalitat, una llicència provisional amb la condició que la pedrera havia de deixar l'activitat extractiva el 1998 amb una restauració total de l'espai natural. No obstant això, la pedrera Nova va deixar de funcionar definitivament el 2002 sense que es dugués a terme la restauració compromesa, impossible d'executar igualment amb els 12.000 euros que l'explotadora de l'espai havien deixat com a aval, han exposat les fonts de l'Ajuntament baixempordanès.