Un inversor privat projecta l'obertura d'un hotel de luxe al Mas Candell de Platja d'Aro, declarat Bé Cultural d´Interès Local, amb un total de 29 habitacions.

Recentment, la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural ha emès un informe d'impacte ambiental del Pla especial urbanístic Mas Candell -a l'est del Càmping Riembau-, pel qual no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària ja que «no té efectes significatius en el medi ambient».

El regidor d'Urbanisme Josep Maria Solé ha valorat positivament que el projecte aposti per un turisme d'alt poder adquisitiu.

La finca té 10.819,46 metres quadrats i el projecte preveu restaurar i rehabilitar el mas i fer-hi una ampliació de 352 metres quadrats per ubicar-hi 17 habitacions.

Al nord-est de la finca, segons la resolució de Polítiques Ambientals i Medi Natural, s'hi construiran dos pavellons destinats a habitacions individuals -en total, vuit cambres amb una superfície de construcció nova de 364 metres quadrats-.

En aquesta zona, el projecte hi contempla ubicar serveis lúdics, piscines, spa, entre d'altres, per als quals es construiran dos pavellons amb una superfície de 226 metres quadrats destinats a vestidors i serveis, mentre que la resta de serveis seran sota rasant -543 metres quadrats-.

A l'extrem sud de la finca, el projecte hi dibuixa dos nous pavellons destinats a habitacions amb una configuració similar a les de la part nord-est. En total, seran quatre cambres amb una superfície construïda de 364 metres quadrats. L'avaluació del projecte exposa que, malgrat el canvi d'ús de la masia, conservarà la morfologia actual i que les obres, entre les que hi haurà la construcció d'una zona de bany amb dues piscines, «no canvien la fisonomia rural de l´entorn de la masia». Tampoc aprecia efectes sobre els valors ambientals i «el Pla preveu conservar l´arbreda del bosc d´en Canadell en la seva globalitat».