07 de febrer de 2018
07.02.2018

Aprovat el projecte per evitar tirar les aigües residuals al rec del Molí

És una millora del sanejament que afectarà els pobles de Colomers, Jafre, Verges, la Tallada, Tor i Canet

07.02.2018 | 09:21

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat el projecte que ha de millorar el sanejament de les aigües residuals a quatre municipis de la comarca del Baix Empordà: Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d'Empordà.

Es reprèn així aquesta iniciativa després de modificar el projecte que s'havia redactat inicialment. Es preveu una inversió superior als tres milions d'euros i la construcció d'una xarxa de col·lectors de 18 quilòmetres.

El projecte ha de millorar el sanejament als pobles de Colomers, Jafre, Verges, la Tallada d'Empordà, Tor i Canet de la Tallada (aquest últim s'ha incorporat amb la modificació del projecte), els quals es connectaran a la depuradora de l'Escala. La població total de disseny correspon aproximadament a uns 3.700 habitants, que suposa un cabal estimat de 800 m3/dia. 

L'ACA ha informat que amb aquests treballs s'evitarà l'abocament d'aigües residuals al medi hídric (concretament, al rec del Molí i les seves ramificacions), es millorarà la recollida dels abocaments a Colomers i es durà a terme l'automatització i telecontrol de les estacions de bombament des de la depuradora de l'Escala.

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les aigües superficials, subterrànies i marines, ha informat l'ACA. A data d'avui les 516 depuradores de Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook