10 de febrer de 2018
10.02.2018

Resolt sis anys després el conflicte del contracte d'escombraries de Torroella

10.02.2018 | 10:50

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt el conflicte obert l'any 2012 pel contracte de recollida d'escombraries, neteja i clavegueram de Torroella de Montgrí. La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ha desestimat el recurs que va presentar l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA contra l'Ajuntament de Torroella per la seva exclusió del tercer concurs de licitació del contracte, el qual va ser per a Urbaser.

FCC era l'empresa que prestava el servei de recollida d'escombraries i neteja al municipi baixempordanès quan l'Ajuntament va convocar el concurs. El novembre de l'any 2012, l'Ajuntament va anunciar que Urbaser havia guanyat el concurs per a la gestió integral d'escombraries, neteja viària, manteniment de platges i clavegueram al municipi. El comunicat de la corporació torroellenca anunciava que el nou contracte, d'onze anys de durada, permetia estalviar uns 400.000 euros anuals. També comunicava que Urbaser assumiria la gestió del servei, que fins aleshores prestava FCC, l'1 de febrer del 2013.

No obstant això, Urbaser no va començar la seva tasca al municipi fins 21 mesos després, l'1 de novembre del 2014. El motiu va ser que l'Ajuntament va haver de repetir fins en dues ocasions el procés de selecció per la interposició de diferents recursos al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (abans Organisme Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, Oarcc), amb FCC recorrent en els tres concursos.

El primer cop que es va reiniciar el procés selectiu va ser el gener de 2013, dies abans que Urbaser hagués de prendre el control de la recollida d'escombraries, quan l'aleshores Oarcc va estimar parcialment els recursos que havien interposat el grup municipal de COET i FCC contra el procés de licitació, que va declarar nul. Així, l'1 de febrer d'aquell any, FCC va seguir prestant el servei malgrat la previsió de l'Ajuntament que l'assumís Urbaser.

Aquell mateix mes, el govern va decidir convocar de nou el concurs, que va quedar desert i va obligar a iniciar per tercera vegada el procés. En aquella segona ocasió, la suspensió es va donar pel fet que el comitè d'experts que havia d'avaluar les propostes de les tres empreses aspirants –FCC, Urbase, i Ascan– va excloure-les per no complir alguns dels criteris tècnics del plec de clàusules. Tant Urbaser com FCC van recórrer de nou a l'Oarcc, que va donar la raó a l'Ajuntament per l'exclusió.

Així, la licitació es va reiniciar i, durant el procés, van ser excloses FCC i Ascan per, novament, no ajustar-se a les bases del concurs. El març de 2014, un nou recurs de FCC a l'Oarcc per la seva exclusió va obligar a aturar la licitació. A l'abril, l'òrgan de contractes va avalar l'exclusió de FCC i, al maig, l'Ajuntament va adjudicar el servei a Urbaser.

Pagar les costes

Malgrat això, FCC no va desistir del seu afany per conservar el contracte de Torroella de Montgrí i va portar al contenciós administratiu la seva exclusió de la tercera licitació. La sentència del TSJC dona la raó a l'Ajuntament i al Tribunal de Contractes perquè Fomento de Construcciones y Contratas va incomplir algunes de les exigències del plec de condicions. A més, va condemnar FCC a pagar a l'Ajuntament les costes del procés judicial fins a un límit de 1.000 euros. FCC podia interposar recurs de cassació a la sentència.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook